Back to top

Mgr. Martin Mikuš

Mgr. Martin Mikuš
ředitel školy
reditel@zsbroumovska.cz, 733619032

Obsah uživatele

PLÁN PRVNÍCH DNÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Ve čtvrtek 1. 9. začíná nový školní rok.

Žáci 1. stupně budou ve škole jednu vyučovací hodinu (do 8:35). Poté odchod domů, nebo do školní družiny.

ŠD v provozu tento den od 8:35 do 16:00! Žáci, kteří půjdou do družiny, musí mít písemný vzkaz podepsaný rodiči s uvedením času odchodu z družiny a zda půjde dítě samo, nebo s doprovodem. Přihlášku do družiny dostanou žáci 1. 9. ve třídě, vyplněnou odevzdat nejpozději v pondělí 5. 9. 2022!!

Žáci druhého stupně budou 1. 9. ve škole dvě vyučovací hodiny (do 9:30).

V pátek 2. 9. končí první stupeň v 11:30, druhý stupeň ve 12:30. První třídy končí výuku v 9:30, poté mohou jít žáci domů, nebo do školní družiny.

Od pondělí 5. 9. se učí všichni dle řádného rozvrhu.

PLATBA STRAVNÉ 2022/23

Nové stravné na měsíc září zaplaťte bankovním převodem do 20. 8. 2022 (zálohová platba).

Účet školy určený pouze pro platbu stravného: 6007502/0800 , variabilní symbol vám zůstává stejný.

Pokud to nestihnete, budete si muset obědy na září koupit hotově v kanceláři školní jídelny. V týdnu od 22.8.2022 bude otevřeno od 7:30 - 14:00. Nebo jindy po předchozí domluvě (733619034). Vstup vchodem od školky (přes rampu).

Platné ceny stravného na měsíc:

POZVÁNKA DO ZOO LIBEREC

POZVÁNKA DO ZOO LIBEREC VE ČTVRTEK 30. 6.    10 – 16 HODIN

Každý žák, který se tento den na pokladně pochlubí vysvědčením s jedničkou nebo dvojku z přírodopisu (prvouka, přírodověda, přírodopis, biologie), bude mít vstup do zoo a zmrzlinu k tomu zdarma. „Trojkaři“ a„čtyřkaři“ dostanou 50% slevu na vstupném a naučnou brožuru k doplnění znalostí ze zoologie.

Školáci a studenti si budou moci vyzvednout své věcné odměny za známky na „vízu“ na louce za hlavním vstupem do zoo, kde pro ně budou připraveny i další soutěže a hry.

Stránky