Back to top

Miroslava Maturová

Miroslava Maturová
vedoucí vychovatelka
holky.vychovatelky@seznam.cz

Obsah uživatele

Listopad v 1.oddělení ŠD

Soutěžili jsme ve znalostech stromů, obtiskávali listy a malovali stromy.

Čas duchů - vyprávěli jsme si o strašidlech, četli strašidelné příběhy, vyrobili si strašidýlka z nafukovacích balonků, malovali obrázky na téma "Noc duchů" a nakonec jsme se zúčastnili celodružinové akce Strašidelná stezka, která se konala v atriu školy.

Není drak jako drak - 1.odd. ŠD

Ve druhé polovině října jsme si četli pohádky a příběhy o dracích, vyprávěli si o pouštění draků, na celodružinovou výstavu jsme společně vyrobili draka Puzzlíka. Každý si mohl nakreslit náladového draka, složit jednoduchého létacího nebo vytvořit figurku draka pohádkového. Nakonec nás čekal dračí test, ve kterém si nejlépe vedla Amálka, a pouštění draků na školním hřišti.

Stránky