Back to top

Výzva č. 63

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy a školní družiny formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zaměřeného na matematickou a čtenářskou gramotnost, cizí jazyky a inkluzivní vzdělávání žáků. 

Pomůže školám při společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení, v případě naší školy o speciálního pedagoga a školního asistenta.

Dalším aktivitou je rozvoj vzájemné spolupráce pedagogů ve škole, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pro žáky naší školy jsou organizovány čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her. Pro žáky ohrožené školním neúspěchem kroužky doučování. 

Doba projektu: 1. 2. 2019 - 31. 1. 2021

Informace šablony II