Back to top

Erasmus+ 2017-2019

Aktuality:

Projektová schůzka Nizozemsko 14. - 20. 10. 2018

Program schůzky

 

Projektová schůzka Rumunsko 15. - 21. 4. 2018

Fotogalerie zde                video zde

článek v rumunských novinách o návštěvě účastníků projektu na radnici ve městě Ramnicu Valcea

Duben 2018 - Materiály připravené na schůzku v Rumunsku, která proběhne 15. - 21. 4. 2018

video Our hobbies     video Sports day in the gym   

 Dictionary of sports

Březen 2018 - Žáci z partnerských škol vytvořili návrhy loga probíhajícího projektu. Hlasujte pro logo, které se vám líbí, a pomozte tak zvolit logo celého projektu. Hlasovací link zde: hlasování logo

Leden 2018 - podepsané smlouvy a souhlasy s vycestováním odevzdávejte p. Jedličkové nebo p. řediteli - vratná kauce 2000,-Kč na účet školy do 31. 1. (dle platebních podmínek)

 

Erasmus+ -  „Keep fit and be healthy“.

Popis projektu: Tento projekt umožní žákům šestých, sedmých a osmých ročníků a učitelům naší školy vycestovat na partnerské schůzky do zahraničí, poznat způsob života vrstevníků, porovnat úroveň školských systémů, soutěžit a navázat přátelství. Hlavními tématy projektu jsou sport a volnočasové aktivity.

První projektová schůzka se bude konat na jaře 2018 v Rumunsku ve městě Ramnicu Valcea a druhá na podzim 2018 v Holandsku ve městě Almere. Dvouletý projekt zakončíme partnerskou schůzkou v Liberci. V průběhu partnerských schůzek budou děti bydlet v partnerských rodinách, soutěžit v různých sportovních disciplínách, účastnit se výuky a programu, který partnerská škola připraví, včetně zajímavých výletů. Projektové schůzky budou trvat pět dní a dva dny budou vyhrazené na cestu. Cestovat budeme pravděpodobně letecky.

V období mezi partnerskými schůzkami budou žáci pracovat na projektových tématech a komunikovat s partnery prostřednictvím portálu eTwinning. Partnerských schůzek se zúčastní 28 dětí, 14 na každou schůzku. Kritériem výběru žáků je aktivní práce na projektu a ochota ubytovat jednoho žáka z partnerské školy v průběhu partnerské schůzky v Liberci. Celý projekt je financován grantem Evropské unie a zajišťován DZS v Praze. Žáci mají vše zdarma. Škola si vyhrazuje právo na kauci 2000,- Kč, která bude po splnění podmínky ubytování v rodině vrácena. Zájemci o účast v tomto projektu se přihlásí u paní učitelky Jedličkové.

Aktivity projektu:

ERASMUS+, 1st transnational meeting

První mezinárodní schůzka koordinátorů v Liberci se konala od 16. do 18. října 2017 v Liberci. Koordinátoři a zástupci partnerských škol z Holandska a Rumunska navštívili naši školu za účelem zahájení projektu a plánování projektových aktivit. Z Holandska přij koordinátor Gordon Vos a dvě paní učitelky, Ingrid Dofferhoff a Zoë Heukels a z Rumunska koordinátor Constantin Catalin Vaduva, paní učitelka Marina Sacerdoteanu a Ian Starcek. Žáci měli možnost se zahraničními učiteli potkat jak během slavnostního zahájení s programem, tak v průběhu vyučovacích hodin.

Video ze slavnostního zahájení - 17.10.2017      Foto prezentace ze zahájení - 17.10.2017    

 rozhovor žáků se zahraničními koordinátory