Back to top

Školní časopis

Školní časopis Broumáci začal vycházet ve školním roce 2016/2017.

Texty a články jsou dílem redakční rady, která funguje pod vedením pana učitele Hříbala.

 

Archiv:

1 - prosinec 2016 - číslo 1

2 - březen 2017 -  číslo 2

3 - červen 2017 -  číslo 3