Back to top

Aktuality

Rodičům Kuchtíků

Začínáme tento čtvrtek, děti si vyzvedávám a po kroužku odvádím do konečné družiny. Seznámíme se s prostorem školní kuchyňky a užívání nádobí a náčiní. Děti budou poučeny o bezpečnosti a dostanou k vašemu souhlasu potvrzení. Vyrobíme si receptář a zahájíme přípitkem. Postupně dětem zajistěte menší kuchyňský nůž, škrabku (případně levorukou), utěrku nebo zástěru, tyto věci si budou nechávat na společném místě ve škole. V den vaření dohlédněte, aby děti měly boxík na svačinu, pokud nestihneme společně ochutnat, berou si děti jídlo domů. Děkuji a na vaše nadšené Kuchtíky se těším.   p.

21.9. - 9.A

Program na den, kdy nepoteče voda. Od 8:30 do 10:30 návštěva Botanické zahrady Liberec ( vstupné 70,-Kč), od 11:00 do 12:30 program v Severočeském muzeu Liberec - Jizerky známé a neznámé ( 30,-Kč). Vybíráme tedy 100,-Kč. Sraz bude před školou v 7:50, rozchod u muzea po skončení akce. Nezapomeňte si včas odhlásit oběd.

Vzpomínky na prázdniny a poznáváme se!

V týdnu od 11.-15. září jsme vzpomínali na prázniny. Vyprávěli jsme si zážitky z prázdnin. Zkracovali jsme si dobu při čekání na obědy písničkami jako připomínku na prázdninové táboráky, nebo jsme si společně hráli. Pro děti byly připraveny kreativní omalovánky, které měly evokovat prázdniny. Děti měly na výběr, zda zvolí omalovánku nebo si nakreslí svůj vlastní obrázek.

Celý týden se také nesl v duchu poznávání se v novém kolektivu a seznamování se. Podporujeme společného ducha tvořivosti, vzájemné úcty, důvěry a pomáhání si na vzájem.

Ahoj prázdninám

Po celý týden jsme si s dětmi v družině připomínali zážitky z prázdnin. Každý si vyrobil svoji vzpomnínkovou knížku příběhů z letních táborů, sportovních kempů, dovolených s rodinami a kamarády. Děti si ji ilustrovaly malovanými obrázky, pojmenovaly a ozdobily podle své fantazie. Vyprávěním jsme se pobavili i inspirovali a tím dali ahoj letním prázdninám. 

Flétna

Vítám mladé hudebníky!

První hodina flétny 19. 9. !!! 

Hodina bude probíhat v učebně Hv 2. stupně. Družinové děti si vyzvednu v oddělení družiny. 

S sebou: flétnu, notový sešit

DOPORUČUJI:

flétna pro začátečníky typ Yamaha YRS 24 B

Už se na vás moc těším! MP

Kroužek angličtiny s rodilým mluvčím.

Z důvodu malého zájmu se neotvírá kroužek angličtiny s rodilým mluvčím pro 1. - 2. třídu.

Kroužek angličtiny s rodilým mluvčím pro 3. - 5. třídu začíná v prvním týdnu v říjnu! Podrobné unformace o platbě a organizaci kroužku dostanou žáci v průběhu příštího týdne. 

Stránky