Back to top

Pedagogové

Mgr. Dana Adámková
třídní učitelka 9.B, vyučující Čj, D
dana.adamkova@zsbroumovska.cz
Mgr. Eva Bláhová
třídní učitelka 1.B
evablahova1@seznam.cz
Mgr. Radka Blažková
třídní učitelka 1.A
blazkova.rada@seznam.cz
Mgr. Ivana Bydžovská
třídní učitelka 4.B
bydzov.ska@volny.cz, 724722172
Mgr. Martina Chlumská
vyučující Aj, M
martina.chlumska@zsbroumovska.cz
Ing. Dana Chlumská
třídní učitelka 7.B, vyučující M, Aj
dana_chlumska@centrum.cz
Mgr. Věnceslava Drábková
třídní učitelka 2.C
venka1@seznam.cz, 602221187
Mgr. Jana Drbohlavová
třídní učitelka 3.A
jana.drbohlavova@zsbroumovska.cz
Mgr. Michaela Faitová
třídní učitelka 4.C
michaela.faitova@zsbroumovska.cz
Mgr. Eva Hartmanová
třídní učitelka 2.A
eva.hartmanova@zsbroumovska.cz
Pavel Hatrik
vyučující M, F
pavel.hatrik@zsbroumovska.cz
Mgr. Alena Hejnová
třídní učitelka 3.B
ahejnova@seznam.cz
Mgr. et Bc. Jakub Hříbal
třídní učitel 8.B, vyučující Ov, Nj, metodik prevence
jakub.hribal@zsbroumovska.cz
Mgr. Helena Janatová
třídní učitelka 8.A, vyučující Fr, D, Pč
janatovahelena@seznam.cz
Robert Jančo
třídní učitel 7.A, vyučující M, F, Inf
robert.janco@zsbroumovska.cz
Mgr. Zuzana Jedličková
třídní učitelka 9.A, vyučující Aj
jedlickova.broumovska@seznam.cz
Mgr. Kateřina Kočová
vyučující Aj, Čj
katerina.kocova@zsbroumovska.cz
Mgr. Tereza Kodymová Pavlů
třídní učitelka 5.A
tereza.pavlu@zsbroumovska.cz
Mgr. Iveta Kollátorová
třídní učitelka 5.B, vyučující Př
kollatorovaiveta@zsbroumovska.cz
Mgr. Iva Lamačová
třídní učitelka 2.B
iva.lamacova@zsbroumovska.cz
Mgr. Tomáš Müller
vyučující Tv, Z
tomas.muller@zsbroumovska.cz
Mgr. Kateřina Netolická
třídní učitelka 6.B, vyučující D, Fr, Tv
katerina.netolicka@zsbroumovska.cz
Mgr. Marcela Pavlatová
třídní učitelka 4.A
marcela.pavlatova@zsbroumovska.cz
Ing. Vladislava Plochová
vyučující Ch, výchovná poradkyně
vychovnaporadkyne@email.cz
Mgr. Lucie Pochobradská
vyučující Aj, Čj
lucie.pochobradska@zsbroumovska.cz
Mgr. Radmila Pourová
třídní učitelka 3.C
radka.broumovska@seznam.cz, 728270895
Mgr. Marcela Šulcová
vyučující Čj, Hv
sulcova.marcela@seznam.cz
Mgr. Monika Valášková
vyučující TV
monika.valaskova@zsbroumovska.cz
Mgr. Lenka Vondrušková
vyučující M, F, Ch
vondruskova.lenka@gmail.com
Mgr. Klára Zrůstová
třídní učitelka 6.A, vyučující Př, D, Tv
klara.zrustova@zsbroumovska.cz