Back to top

Indiánské odpoledne

Ve středu jsme si v družině užili "indiánské odpoledne". 

Děti si vymyslely jméno a pokřik pro svoji indiánskou družinu.

Také si venku v družinách vytvořily totem a vymyslely indiánský tanec.

Nakonec jsme s chutí všichni snědli opečené vuřty.