Back to top

Výchovné poradenství

Naše škola se stala členem České asociace školních metodiků prevence:

                                      

Linky bezpečí

pro děti: bezplatný telefon - 800 155 555 - pro děti a dospívající v obtížné životní situaci

pro rodiče: tel. 840 111 234 - poskytuje výchovné poradenství

modrá linka: tel. 549 241 010, mobil: 608 902 410 - pro děti, mládež, rodiče, učitele, poradce, psychology

linka vzkaz domů: bezplatný telefon - 800 111 113, mobil: 724 727 777 - pro děti a mládež na útěku z domova, ústavu

Schránka důvěry

Naše škola se zapojila do projektu Nenech to být.

Na webových stránkách www.nntb.cz najdete nejen informace o šikaně, ale také anonymní schránku důvěry.

Pro rodiče a žáky naší školy je také v provozu elektronická schránka důvěry výchovné poradkyně.

Pište, prosím, problémy, připomínky, ale třeba i pochvaly.

Oslovil Vás už někdy cizí člověk?

Pravidla bezpečného chování pro děti při pobytu venku najdete na: www.alik.cz

Na tomto webu najdete i další zajímavé rady, hry, vtipy a třeba i nové kamarády.

Šikana a její prevence

1. šikana je celosvětový problém, který nelze úplně odstranit,ale dá se zlepšit hlavně tím,že se dětem vysvětlují její projevy

2. ke zlepšení informovanosti pořádáme odborné přednášky společnosti Maják, které mají velmi kladný ohlas

3. pokud zjistíme takové chování žáků, problém velmi citlivě řešíme, pohovorem zjistíme fakta a jednání zakončujeme výchovnou komisí, kde společně s rodiči hledáme příčinu a hlavně nápravu stavu

4. jakýkoliv náznak možného projevu šikany u Vašeho dítěte okamžitě konzultujte s třídním učitelem, výchovným poradcem, popřípadě s vedení školy

5. Novým prostorem pro šikanování mezi dětmi se stává stále populárnější Facebook.

6. Více informací k problematice KYBERŠIKANY naleznete na následujících adresách:

www.saferinternet.cz

www.seznamsebezpecne.cz

www.e-bezpeci.cz

Konzultační hodiny pro integrované žáky

Integrovaní žáci na prvním stupni

konzultace - ČJ - Mgr. Radmila Pourová - Pondělí 12 - 13hod.

konzultace - M - Mgr. Radka Blažková - Úterý 13 - 14hod.

Integrovaní žáci na druhém stupni

konzultace Český jazyk - Mgr. Marcela Šulcová - Pondělí 13:45-14:30

konzultace Matematika - Ing. Dana Chlumská - Středa 13:45-14:30