Back to top

Zájmové kroužky

Nabídka kroužků na rok 2018/2019

Kroužky, které zajišťuje naše škola, začínají v týdnu od 17. 9. !!!

Ceny školních kroužků zůstávají stejné jako v loňském roce.

450,- za kroužky, kde se spotřebovává materiál, a 300,- za všechny ostatní.

Angličtina s rodilým mluvčím - začíná ve středu 3.10.2018 !!! A je již plně obsazen. Cena kroužku bude vypočítána z počtu žáků. 

Modrou barvou jsou vyznačeny kroužky organizované soukromými organizacemi, jejich ceny se liší.

Pro velký zájem nabízíme ještě druhý termín výtvarného kroužku Šikula pro 1. -2. třídu. Ve čtvrtek 15:15-16:15. Z tohoto důvodu se zkracuje původní doba středečního kroužku Šikula na 15:15 - 16:15. Kdo máte zájem, prosíme o rychlé přihlášení, případně přehlášení ze středy na čtvrtek.

Přihlášky na kroužky se mohou podávat buď písemně (vytiskněte si přihláškový formulář zde: přihláška na zájmový kroužek), nebo emailem na jana.krauseova@zsbroumovska.cz od středy 5. 9. 2018. Dříve přijaté přihlášky nejsou platné.

Nabídka kroužků může být ještě v průběhu prvního týdne doplněna a upřesněna.

název kroužku určení čas vedoucí
PONDĚLÍ
Sportovní gym. OBSAZENO!!! družina 15:15 - 16:30 M. Maturová
Keramika OBSAZENO!!! družina 15:15 - 16:30 T. Škorvánková
Pohybové hrátky  1. - 2. třída 13:30 - 14:30 E. Hartmanová, I. Lamačová
Koumák - logická matematika  5. třída 13:00 - 14:00 M. Pavlatová
Šachy, deskové hry neomezeno 13:45 - 15:10 R. Jančo
Papoušek - tvořivá dílna 3. - 5. třída 13:00 - 14:30 R. Pourová
Basketbal 2. - 5. třída 13:30 - 14:30 BK Lynx Liberec
Školní parlament - 1x měsíčně neomezeno 13:45 - 14:45 K. Zrůstová
Příprava na SŠ - matematika 9. A a 9.B 14:00 - 15:00 L. Vondrušková
Dramatický kroužek 1. stupeň 13:00 - 14:00 T. Kodymová Pavlů
Judo 2.- 4. třída 15:00 - 16:30 Sakura judo - T. Müller
ÚTERÝ
Flétna družina 15:15 - 16:30 M. Pourová
Keramika OBSAZENO!!! 2. - 5. třída 14:30 - 16:30 J. Drbohlavová
TYK TAK - MINI 1. - 2. třída 15:30 - 17:00 V. Drábková
TYK TAK - DVK 2. - 5. třída 15:30 - 17:00 V. Drábková
TYK TAK - JVK 6. - 9. třída 17:00 - 18:30 V. Drábková
IT kroužek 2. - 5. třída 14:00 - 15:00 Veselá věda, přihlášky na www.krouzky.cz
STŘEDA
Šikula - výtvarné dílny OBSAZENO! 1. - 2. třída 15:15 - 16:15 R. Straková
Čtenářský klub 2. - 5. třída 14:00 - 15:00 J. Drbohlavová
Hejného matematika 5. - 7. třída 14:00 - 15:00 M. Chlumská
Paletka 3. - 5. třída 14:00 - 15:00 M. Faitová
Školní časopis neomezeno 13:45 - 14:30 J. Hříbal
Logické úlohy 7. - 8. třída 14:00 - 15:00 D. Chlumská
příprava na SŠ - Čj 9.A a 9.B po dohodě H. Janatová
Motýlek (pro MŠ) 14:00 - 15:30 M. Valášková
Věda nás baví 1. - 5. třída 14:00 - 15:00 přihlášky na www.vedanasbavi.cz
Judo 2. - 4.třída 15:00 - 16:00 Sakura judo - T. Müller
Angličtina s rod. mluvčím OBSAZENO! 1. - 2. třída 11:50 - 12:35 Swallow school
Angličtina s rod. mluvčím OBSAZENO! 3. - 5. třída 12:45 - 13:30 Swallow school
ČTVRTEK
Míčové hry   4. - 5. třída 12:30 - 13:30 R. Blažková
Míčové hry   2. - 3. třída 14:00 - 15:00 R. Blažková
Klub nadaných dětí nadané děti 14:00 - 15:00 M. Chlumská, R. Jančo, K. Zrůstová
Kuchtík 2. - 5. třída 13:00 - 14:30 P. Šilhánová
Šikula - výtvarné dílny 1. - 2. třída 15:15 - 16:15 R. Straková
Judo 1. třída 14:00 - 15:00 Sakura judo - T. Müller
HESU - akademie - OBSAZENO!! 1. - 2. třída 15:00 - 16:00 HESU - A. Hejnová
Zuzany Hejnové - OBSAZENO!! 3. - 5. třída 16:00 - 17:00 HESU - A. Hejnová
PÁTEK
Míčové hry 2. stupeň 13:45 - 15:10 R. Jančo
TYK TAK - MINI 1. - 2. třída 15:30 - 17:00 V. Drábková
TYK TAK - DVK 2. - 5. třída 15:30 - 17:00 V. Drábková
TYK TAK - JVK 6. - 9. třída 17:00 - 18:30 V. Drábková

 

Nabídka kroužků bude ještě v průběhu prvního týdne doplněna.

Přihlášky na kroužky se mohou podávat buď písemně (vytiskněte si přihláškový formulář zde: přihláška na zájmový kroužek), nebo emailem na jana.krauseova@zsbroumovska.cz od středy 5. 9. 2018.

Případné vyplněné přihlášky předejte třídnímu učiteli. Při naplnění kapacity o přijetí do kroužku rozhoduje pořadí přihlášených.

Kroužky budou otevřeny při minimální naplněnosti deseti žáky.

 

Pokud se na druhé pololetí nic nemění, není třeba se znovu přihlašovat.

Platba kroužků probíhá hotově u vedoucího kroužku  ( ne třídnímu učiteli) do konce září nebo 18. 9. 2018  v době konání informativních třídních schůzek v kanceláři paní zástupkyně - od 16:00 do 17:30h. 

 

Nabídku zájmových kroužků lze pochopitelně měnit. Změny lze provést na začátku školního roku nebo v jeho pololetí.

Čekáme na vaše podnětné návrhy.

Potom zjistíme zájem o nový kroužek mezi žáky (pozn.: nutný určitý minimální počet zájemců) a zajistíme vedoucího kroužku.

Po splnění těchto podmínek je další kroužek zajištěn.