Back to top

Zájmové kroužky

Nabídka kroužků na rok 2019/2020

Od října otvíráme nový kroužek  VZDĚLÁVÁNÍ S LEGO - VELKÝ INŽENÝR!   

Kroužky, které zajišťuje naše škola, zahájily činnost v týdnu od 16. 9. !

Ceny školních kroužků zůstávají stejné jako loňský rok  300,-Kč a 450,-Kč.

Díky různým projektům je značná část kroužků zcela zdarma, věříme, že tuto skutečnost oceníte.

Přihlášky na kroužky se mohou podávat pouze emailem na jana.krauseova@zsbroumovska.cz od středy 4. 9. 2019 ( přihláškový formulář zde: přihláška na zájmový kroužek). Dříve přijaté přihlášky nejsou platné!!!

V případě naplněnosti kroužků rozhoduje pořadí přihlášených.

Kroužky budou otevřeny při minimální naplněnosti deseti žáků.

Nabídka kroužků se bude ještě v průběhu prvních týdnů doplňovat a upřesňovat.

název kroužku určení čas vedoucí cena
PONDĚLÍ  
Sportovní gym. OBSAZENO!!! družina 15:15 - 16:30 M. Maturová 0,-
Keramika - pokročilí družina  15:15 - 16:45 T. Škorvánková 450,-
Pohybové hrátky OBSAZENO!!! 1. - 2. třída 13:00 - 14:00 E. Hartmanová, I. Lamačová 0,-
Koumák - logická matematika  3. - 4. třída 13:00 - 14:00 M. Pavlatová 0,-
Šachy, deskové hry neomezeno 13:45 - 15:10 R. Jančo 0,-
Papoušek - tvořivá dílna 3. - 5. třída 13:00 - 14:30 R. Pourová 450,-
Kuchtík OBSAZENO!!! 1. - 3. třída 13:00 - 14:30 P. Šilhánová 450,-
Basketbal 2. - 5. třída 13:30 - 14:30 BK Lynx Liberec, J. Pastyřík 300,-
Školní parlament - 1x měsíčně neomezeno 14:00 - 15:00 K. Zrůstová 0,-
Příprava na SŠ - M     9.B 14:00 - 15:00 D. Chlumská 300,-
Judo 2. - 4. třída 15:00 - 16:30 Sakura judo - T. Müller 1500,-
         
   
ÚTERÝ  
Flétna - začátečníci OBSAZENO! družina 15:15 - 16:30 M. Pourová 0,-
Keramika  3. - 5. třída 14:30 - 16:30 J. Drbohlavová 450,-
Dramatický kroužek 5. - 9. třída 14:00 - 15:00 T. Kodymová Pavlů 300,-
TYK TAK - DVK 1. - 6. třída 14:00 - 15:30 V. Drábková  
TYK TAK  1. - 9. třída 16:00 - 17:30 V. Drábková  
Florbal 4. - 6. třída 13:45 - 15:15 E. Zejmonová 300,-
Turistický klub 1. - 3. třída 14:00 - 15:30 K. Králová 0,-
Příprava na SŠ - M      9.A 14:00 - 15:00 R. Jančo 300,-
Příprava na SŠ - Čj      9.B 14:00 - 14:50 D. Adámková 300,-
AJ s rodilým mluvčím OBSAZENO! 3. - 6. třída 14:45 - 15:30 Stamina 550,-
   
STŘEDA  
Šikula - výtvarné dílny  3. - 4. třída 15:15 - 16:30 R. Straková 450,-
Čtenářský klub 2. - 5. třída 14:00 - 15:00 J. Drbohlavová 0,-
Hejného matematika 5. - 7. třída 14:00 - 15:00 M. Chlumská 0,-
Paletka OBSAZENO!!! 1. - 3. třída 13:00 - 14:00 M. Faitová 450,-
Školní časopis neomezeno 13:45 - 14:30 J. Hříbal 0,-
Orientální tanec OBSAZENO!!! 1. - 3. třída 14:30 - 15:30 T. Lupínková 300,-
Motýlek (pro MŠ)        MŠ 14:00 - 15:30 M. Valášková 400,-
Judo 2. - 4.třída 15:00 - 16:00 Sakura judo - T. Müller 1500,-
Věda nás baví 1. - 5. třída 14:00 - 15:00 Věda nás baví - přihlášení přes odkaz 1395,-
Velký inženýr - LEGO 1. 5. třída 14:00 - 15:00 Brick by Brick 1950,-
         
ČTVRTEK  
Míčové hry  OBSAZENO!!! 4. - 5. třída 12:30 - 13:30 R. Blažková 0,-
Míčové hry  OBSAZENO!!! 2. - 3. třída 14:00 - 15:00 R. Blažková 0,-
Klub nadaných dětí nadané děti 14:00 - 15:00 M. Chlumská, R. Jančo, K. Zrůstová 300,-
Flétna - pokročilí OBSAZENO!!! družina 15:15 - 16:00 M. Pourová 0,-
Dramatický kroužek  1. stupeň 13:00 - 14:00 T. Kodymová Pavlů 300,-
Angličtina s časopisem 5. - 7. třída 14:00 - 15:00 M. Chlumská, D. Chlumská a P. Šilhánová 300,-
Šikula - výtvarné dílny 2. - 3. třída 15:15 - 16:15 R. Straková 450,-
Judo 1. třída 15:00 - 16:00 Sakura judo - T. Müller 1000,-
Paletka 1. - 3. třída 13:00 - 14:00 M. Faitová 450,-
HESU - akademie OBSAZENO!!! 1. - 2. třída 15:00 - 16:00 HESU - A. Hejnová 1450,-
           Zuzany Hejnové  3. - 5. třída 16:00 - 17:00 HESU - A. Hejnová 1450,-
   
PÁTEK  
Míčové hry 2. stupeň 13:45 - 15:10 R. Jančo a M. Mikuš 300,-
TYK TAK - DVK 1. - 6. třída 14:15 - 15:45 V. Drábková  
TYK TAK  1. - 9. třída 16:00 - 17:30 V. Drábková  
Volejbal - přípravka 3. - 5. třída 13:15 - 14:15 V. Burianová 300,-

 

Nabídka kroužků bude ještě v průběhu prvního týdne doplněna.

Platba kroužků probíhá hotově u vedoucího kroužku  ( ne třídnímu učiteli) do konce září nebo 10. 9. 2019  v době konání informativních třídních schůzek v kanceláři paní zástupkyně - od 16:00 do 17:30h. 

Pokud se na druhé pololetí nic nemění, není třeba se znovu přihlašovat.

Nabídku zájmových kroužků lze pochopitelně měnit. Změny lze provést na začátku školního roku nebo v jeho pololetí.

Čekáme na vaše podnětné návrhy. Potom zjistíme zájem o nový kroužek mezi žáky (pozn.: nutný určitý minimální počet zájemců) a zajistíme vedoucího kroužku. Po splnění těchto podmínek je další kroužek zajištěn.