Back to top

Zájmové kroužky

Nabídka kroužků na rok 2020/2021  

Kroužky, které zajišťuje naše škola, zahájí činnost v týdnu od 14. 9. !

Ceny školních kroužků zůstávají stejné jako loňský rok  300,-Kč a 450,-Kč.

Díky různým projektům je značná část kroužků zcela zdarma, věříme, že tuto skutečnost oceníte.

Přihlášky na kroužky se mohou podávat pouze emailem na jana.krauseova@zsbroumovska.cz od čtvrtka 3. 9. 2020 ( přihláškový formulář zde: přihláška na zájmový kroužek). Dříve přijaté přihlášky nejsou platné!!!

V případě naplněnosti kroužků rozhoduje pořadí přihlášených.

Kroužky budou otevřeny při minimální naplněnosti deseti žáků.

Nabídka kroužků se bude ještě v průběhu prvních týdnů doplňovat a upřesňovat.

název kroužku určení čas vedoucí cena
PONDĚLÍ  
Sportovní gym.     družina 15:15 - 16:30 J. Zrůstová 0,-
Keramika   OBSAZENO!!!  1. stupeň 13:45 - 15:15 N. Žižková 450,-
Pohybové hrátky  1. - 2. třída 13:00 - 14:00 E. Hartmanová, I. Lamačová 0,-
Šachy, deskové hry neomezeno 13:45 - 15:10 R. Jančo 0,-
Papoušek - tvořivá dílna 3. - 5. třída 13:00 - 14:30 R. Pourová 450,-
Kuchtík  OBSAZENO!!! 1. - 5. třída 13:00 - 14:30 P. Šilhánová 450,-
Basketbal 2. - 5. třída 13:30 - 14:30 BK Lynx Liberec, J. Pastyřík 300,-
Školní parlament - 1x měsíčně neomezeno 14:00 - 15:00 K. Zrůstová 0,-
Příprava na SŠ - M     9.B 13:45 - 15:15 P. Hatrik 300,-
Judo 2. - 4. třída 16:00 - 17:30 Sakura judo - T. Müller  
         
   
ÚTERÝ  
Flétna  1. třída 15:15 - 16:00 M. Pourová 0,-
TYK TAK - DVK 1. - 6. třída 14:00 - 15:30 V. Drábková  
TYK TAK  1. - 9. třída 16:00 - 17:30 V. Drábková  
Florbal    OBSAZENO!!! 3. - 6. třída 13:45 - 15:15 E. Zejmonová 300,-
Šachy a deskové hry 1. stupeň 13:00 - 14:00 Weisser 0,-
Příprava na SŠ - M      9.A 14:00 - 15:30 J. Krauseová 300,-
Příprava na SŠ - Čj      9.B 14:00 - 15:00 D. Adámková 300,-
Příprava na SŠ - Čj      9.A 14:00 - 15:30 M. Šulcová 300,-
Němčina hrou 7. - 9. třída 14:00 - 14:45 J. Hříbal 300,-
Robotika - Lego Mindstorms 2. - 7. třída 14:00 - 15:00 R. Jančo 300,-
AJ s časopisem 5. - 6. třída 14:00 - 15:00 D. Chlumská, M. Chlumská, P. Šilhánová 520,-
   
STŘEDA  
Šikula - výtvarné dílny  2. - 3. třída 15:15 - 16:45 R. Straková 450,-
Čtenářský klub 2. - 6. třída 14:00 - 15:00 J. Drbohlavová 0,-
MatematIQ 6. třída 14:00 - 15:00 D. Chlumská 0,-
Orientální tanec OBSAZENO!!! 1. - 3. třída 13:00 - 14:00 T. Lupínková 300,-
Školní časopis neomezeno 13:45 - 14:30 J. Hříbal 0,-
Motýlek (pro MŠ)  OBSAZENO!!!       MŠ 14:00 - 15:30 M. Valášková 400,-
Judo 2. - 4.třída 16:00 - 17:30 Sakura judo - T. Müller  
Velký inženýr 1. - 5. třída 13:30 - 14:30 přihlásit na: www.liberec.brickbybrick.cz 1950,-
Věda nás baví 1. - 5. třída 14:00 - 15:00 přihlášení zde: Věda nás baví 1420,-
         
ČTVRTEK  
Míčové hry  OBSAZENO!!! 4. - 5. třída 12:30 - 13:30 R. Blažková 300,-
Míčové hry  OBSAZENO!!! 2. - 3. třída 14:00 - 15:00 R. Blažková 300,-
Flétna  2. třída 15:15 - 16:00 M. Pourová 0,-
Výtvarné umění v praxi 5. - 9. třída 14:00 - 15:30 T. Kodymová Pavlů 450,-
Nejen Hejného matematika 7. - 8. třída 14:00 - 15:00 M. Chlumská 0,-
Judo 1. třída 15:00 - 16:00 Sakura judo - T. Müller 1000,-
Keramika 3. - 6. třída 14:00 - 16:00 J. Drbohlavová 450,-
Paletka   OBSAZENO!!! 1. - 2. třída 13:00 - 14:00 M. Faitová 450,-
HESU - akademie OBSAZENO!!! 1. - 2. třída 15:00 - 16:00 HESU - A. Hejnová 1450,-
   Zuzany Hejnové  OBSAZENO! 3. - 5. třída 16:00 - 17:00 HESU - A. Hejnová 1450,-
   
PÁTEK  
TYK TAK - DVK 1. - 6. třída 14:15 - 15:45 V. Drábková  
TYK TAK  1. - 9. třída 16:00 - 17:30 V. Drábková  
Míčové hry 6. - 9. třída 13:45 - 15:15 M. Mikuš 300,-
Volejbal přípravka OBSAZENO!!! 2. - 5. třída 13:15 - 14:15 Dukla Liberec 300,-

 

Nabídka kroužků bude ještě v průběhu prvního týdne doplněna.

Platba kroužků probíhá hotově u vedoucího kroužku  ( ne třídnímu učiteli ) do konce září nebo 8. 9. 2020  v době konání informativních třídních schůzek v kanceláři paní zástupkyně - od 16:00 do 17:30h. 

Pokud měly děti zaplacený kroužek ve druhém pololetí minulého školního roku, bude jim poměrná část převedena na kroužky v tomto školním roce. Pouze, pokud si v tomto pololetí žádný kroužek nevyberete, budou vám peníze na žádost vráceny.

Pokud se na druhé pololetí nic nemění, není třeba se znovu přihlašovat.

Nabídku zájmových kroužků lze pochopitelně měnit. Změny lze provést na začátku školního roku nebo v jeho pololetí.

Čekáme na vaše podnětné návrhy. Potom zjistíme zájem o nový kroužek mezi žáky (pozn.: nutný určitý minimální počet zájemců) a zajistíme vedoucího kroužku. Po splnění těchto podmínek je další kroužek zajištěn.