Back to top

Zájmové kroužky

Nabídka kroužků na rok 2022/2023

Přihlášky na kroužky se mohou podávat pouze e-mailem na krouzky@zsbroumovska.cz od pondělí 5. 9. 2022.

Do textu napište jméno a třídu dítěte, název a termín kroužku.

Dříve přijaté přihlášky nejsou platné!!!

V případě naplněnosti kroužků rozhoduje pořadí přihlášených.

Kroužky, které zajišťuje naše škola, zahájí činnost v týdnu od 19. 9. 2022.

Externí kroužky (Věda nás baví, Olymp florbal) začínají první týden v říjnu.

název kroužku určení čas vedoucí cena
PONDĚLÍ  
Sportovní gym. OBSAZENO! 1. - 2. třída 15:30 - 16:30 J. Zrůstová 0,-
Pohybové hrátky OBSAZENO! 1. - 2. třída 13:30 - 14:30 E. Hartmanová, I. Lamačová 500,-
Šachy 1 - mírně a pokročilí 1. - 9. třída 14:00 - 15:00 R. Jančo 0,-
Basketbal 2. - 5. třída 13:30 - 14:30 BK Lynx Liberec, J. Pastyřík 500,-
Judo 2. - 5. třída 16:00 - 17:30 Sakura judo - T. Müller 2000,-
Keramika 1. - 3. třída 13:00 - 14:30 A. Kyša 650,-
Příprava na SŠ - Čj 9. A,C 13:45 - 15:15 M. Hegrová 500,-
   
ÚTERÝ  
         
TYK TAK - hip hop 1. - 5. třída 14:00 - 15:30 V. Drábková a T. Lupínková  
TYK TAK - hip hop  6. - 9. třída 15:30 - 17:00 V. Drábková a T. Lupínková  
Příprava na SŠ - M       9.A 7:00 - 7:45 L. Vondrušková 500,-
Příprava na SŠ - Č      9.B 13:45 - 15:15 K. Kočová 500,-
Čeština - budu lepší? 6.A a 7.C 14:00 - 14:45 D. Adámková 500,-
Keramika 3. - 6. třída 14:30 - 16:00 N. Žižková 650,-
Florbal 1. - 5. třída 15:00 - 16:00 Olymp florbal - přihlášky zde 1150,-
Papoušek OBSAZENO! 1. - 3. třída 13:00 - 14:00 R. Pourová 650,-
Školní časopis 3. - 9. třída 13:45 - 14:30 J. Hříbal 0,-
   
STŘEDA  
Šikula - výtvarné dílny  2. - 3. třída 15:15 - 16:30 R. Straková 650,-
Klub mladých čtenářů 2. - 5. třída 14:00 - 15:00 J. Baranová 0,-
Orientální tanec  OBSAZENO! 3. - 5. třída 14:00 - 15:00 T. Lupínková 500,-
Kuchtík  OBSAZENO! 3. - 9. třída 13:00 - 14:30 J. Lacmanová ( jen jednou za 14 dní ) 500,-
         
Judo 2. - 5.třída 16:00 - 17:30 Sakura judo - T. Müller 2000,-
Šachy 2 - začátečníci 1. - 9. třída 14:00 - 15:00 R. Jančo 0,-
Věda nás baví 1. - 6. třída 14:00 - 15:00 vedanasbavi.cz - přihlášky online zde 1550,-
Gymnathlon 1. - 3. třída 14:30 - 15:30 online přihlášky gymnathlon.cz 2790,-
Gymnathlon 4 až 6 let 15:30 - 16:30 online přihlášky gymnathlon.cz 2790,-
         
ČTVRTEK  
Míčové hry   3. - 4. třída 14:00 - 15:00 R. Blažková 500,-
Judo 1. třída 15:00 - 16:00 Sakura judo - T. Müller 1000,-
Orientální tanec 1. - 2. třída 13:00 - 14:00 T. Lupínková 500,-
3D TISK 3. - 9. třída 14:00 - 15:00 R. Suchomel ( jen jednou za 14 dní ) 350,-
Paletka    3. - 4. třída 13:00 - 14:00 L. Millerová 650,-
Da Vinci - výtvarka 5. - 9. třída 14:00 - 15:30 T. Kodymová Pavlů 650,-
Kuchtík 2 2. - 3. třída 15:15 - 16:30 R. Straková 650,-
Kroužek šití 6. - 9. třída 14:00 - 15:00 K. Stolínová 650,-
HESU - atletika 1. - 3. třída 14:00 - 15:00 online přihlášky zde: HESU Liberec 1600,-
HESU - atletika 4. - 6. třída 15:00 - 16:00 online přihlášky zde: HESU Liberec 1600,-
Příprava na SŠ - M    9.C 7:00 - 7:45 R. Jančo 500,-
Školní parlament 6. - 9. třída   K. Matznerová 0,-
         
PÁTEK  
TYK TAK - hip hop 1. - 5.třída 14:00 - 15:30 V. Drábková  a T. Lupínková  
TYK TAK - hip hop  6. - 9. třída 15:30 - 17:00 V. Drábková a T. Lupínková  
Společenské tance 1. - 5. třída 13:00 - 14:00 tanečník Jan Kohout 1400,-
Míčové hry 6. - 9. třída 13:45 - 15:15 M. Mikuš 500,-
Němčina hrou 7. - 9. třída 14:00 - 15:00 J. Hříbal 500,-

d tKroužky budou otevřeny při minimální naplněnosti deseti žáků.

Nabídka kroužků se bude ještě v průběhu prvních týdnů doplňovat a upřesňovat.

Platba kroužků probíhá hotově u vedoucího kroužku  (ne třídnímu učiteli) do konce září nebo 13. 9. 2022  v době konání informativních třídních schůzek v kanceláři paní zástupkyně - od 16:00 do 17:30h. 

Pokud se na druhé pololetí nic nemění, není třeba se znovu přihlašovat.

Nabídku zájmových kroužků lze pochopitelně měnit. Změny lze provést na začátku školního roku nebo v jeho pololetí.

Čekáme na vaše podnětné návrhy. Potom zjistíme zájem o nový kroužek mezi žáky (pozn.: nutný určitý minimální počet zájemců) a zajistíme vedoucího kroužku. Po splnění těchto podmínek je další kroužek zajištěn.