Back to top

Kariérové poradenství

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2023/2024

Obecné informace 

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Tyto přijímací zkoušky budou mají celostátní podobu a budou se konat ve všech středních školách bez rozdílu zřizovatele, a to do oborů vzdělání s maturitní zkouškou a sportovních gymnázií. Testováni nebudou uchazeči o obory vzdělání s talentovou zkouškou s uměleckým zaměřením. Testy bude připravovat společnost Cermat. Ředitel střední školy může stanovit tzv. školní přijímací zkoušku.

Žák může podat až 3 přihlášky na střední školy v prvním kole přijímacího řízení. Žák - uchazeč podává přihlášku přímo řediteli příslušné střední školy od 1. - 20. února 2024, v případě oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2023.

Podrobné informace najdete zde: prihlaskynastredni.cz

Elektronické podání přihlášek: dipsy.cz

Důležité termíny:

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek

12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby

16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - náhradní termín pro 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

od 2. ledna do 15. ledna 2024 - talentové zkoušky do oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění

od 15. ledna do 31. ledna 2024 - talentové zkoušky na konzervatořích

od 2. ledna do 15. února 2024 - talentové zkoušky na gymnáziích se sportovní přípravou

od 15. března do 23. dubna 2024 - školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

od 26. dubna do 5. května 2024 - náhradní přijímací zkoušky pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

Další důležitá data 1. kola

10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu

15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a v informačním systému)
 

Změny proti letům minulým:

  • žádné zápisové lístky
  • 3 přihlášky
  • individuální elektronické podání
  • kdo zvolí podání papírovou formou, přihlášku mu potvrdí škola
  • systém prioritizace výběru školy

 

Kariérové poradenství v rámci výuky na naší škole:

V 9. ročníku je na naší škole zaveden předmět "Volba povolání", který žákům pomáhá s rozhodováním při výběru střední školy, učí se vyhledávat všechny informace o studijních oborech a poznávat jednotlivá povolání. Během studia navšítív žáci řadu akcí, které jim mohou pomoci s výběrem školy. Například:

  • Řemesla nejsou out
  • Živá knihovna povolání
  • EDUCA WEEK
  • workshopy v dílnách našich partnerských středních škol
  • exkurze do Škoda a.s. Mladá Boleslav

Dále mohou využít dní otevřených dveří na příslušných školách, popřípadě konzultací s kariérní poradkyní - Mgr. K. Netolická.

Lze též využít služeb Informačního a poradenského střediska Úřadu práce v Liberci, jehož všechny služby jsou zdarma. Pro 9. ročníky je zajištěna exkurze na toto pracoviště.

 

Důležité odkazy:

ATLASSKOLSTVI.CZ - portál se seznamem všech středních škola  oborů

EDULK.CZ - portál Libereckého kraje, kde najdete informace k přijímacímu řízení

INFOABSOLVENT.CZ - vzdělávací nabídka SŠ

SCIO.CZ - informace k přijímacímu řízení

CERMAT - informace k jednotné přijímací zkoušce na SŠ

KHANOVASKOLA.CZ - výukový systém videí a testů zejména matematika

SEZNAMSKOL.EU - portál se seznamem všech středních škol

Portál PROŠKOLY.CZ

WWW.PROSKOLY.CZ

Škola má zakoupenou licenci této společnosti, kde jsou různé testy, kvízy, procvičování apod. Hesla byla žákům ve škole rozdána a přístup mohou využívat i z domova.

Testování žáků

Na naší škole probíhá pravidelné srovnávací testování žáků společností SCIO. Toto testování je povinné pro 5. a 7. třídy. Testy se skládají z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů a cizího jazyka.

Navíc nabízíme žákům osmých tříd trénink na přijímací zkoušky od společnosti SCIO.

Žáci devátých ročníků absolvují v rámci projektu Férové školy osobnostní testy od společnosti COMDI.

SCIO - zde najdete kompletní informace o testování.