Back to top

Kariérové poradenství

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2022/2023

Obecné informace 

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Tyto přijímací zkoušky budou mají celostátní podobu a budou se konat ve všech středních školách bez rozdílu zřizovatele, a to do oborů vzdělání s maturitní zkouškou a sportovních gymnázií. Testováni nebudou uchazeči o obory vzdělání s talentovou zkouškou s uměleckým zaměřením. Testy bude připravovat společnost Cermat. Ředitel střední školy může stanovit tzv. školní přijímací zkoušku.

Žák může podat až 2 přihlášky na střední školy v prvním kole přijímacího řízení. Žák - uchazeč podává přihlášku přímo řediteli příslušné střední školy do 1. března 2023, v případě oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022.

Základní škola vyplňuje a potvrzuje žákům přihlášky.

K potvrzení zájmu uchazeče vzdělávání na SŠ je zaveden zápisový lístek. Ten bude žákům vydán ihned po návratu do škol, spolu s výpisem z pololetního vysvědčení.

Pozvánku k řízení obdrží žák nejpozději 14 dnů před jejím konáním. Podrobnější informace budou poskytovány během třídních schůzek, popřípadě v informačních materiálech, které obdrží žáci na školách.

V 9. ročníku je na naší škole zaveden předmět "Volba povolání", který žákům pomáhá s rozhodováním při výběru střední školy, učí se vyhledávat všechny informace o studijních oborech a poznávat jednotlivá povolání.

STRUČNÝ PRŮVODCE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM 2022/23 - materiál vydaný Krajským úřadem Libereckého kraje

Metodický návod pro vyplnění přihlášky ke studiu na SŠ (7 min. video)

Důležité termíny (dle platné legislativy):

30. listopadu 2022 - Termín pro předání přihlášky ke vzdělávání v oborech s talentovou zkouškou řediteli střední školy do všech forem  vzdělávání. Přihlášku odevzdá uchazeč.

2. – 15. ledna 2023 - Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (umělecky zaměřené obory, sportovní gymnázia). Přesný termín stanoví ředitel školy.

15. - 31. ledna 2023 - Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (konzervatoře). Přesný termín stanoví ředitel školy.

1. března 2023 - Termín pro předání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do denní formy vzdělávání. Přihlášku odevzdá uchazeč.

13. dubna a 14. dubna 2023 - Termíny pro konání jednotné příjímací zkoušky pro čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou.

16. dubna a 17. dubna 2023 - Termíny pro konání jednotné příjímací zkoušky pro víceletá gymnázia.

10. a 11. května 2023 - Náhradní termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky.

Návštěvy

- Řemesla nejsou out

- Živá knihovna povolání

- EDUCA WEEK

- návštěvy dílen našich partnerských středních škol

Dále využít dní otevřených dveří na příslušných školách, popřípadě konzultací s kariérní poradkyní - Mgr. K. Netolická.

Lze též využít služeb Informačního a poradenského střediska Úřadu práce v Liberci, jehož všechny služby jsou zdarma. Pro 9. ročníky je zajištěna exkurze na toto pracoviště.

Důležité odkazy

EDULK.CZ - portál Libereckého kraje, kde najdete informace k přijímacímu řízení

(Např.termíny přijímacího řízení, informace o volných místech po 1. kole, náležitosti odvolání, princip zápisového lístku atd.)

INFOABSOLVENT.CZ - vzdělávací nabídka SŠ

SCIO.CZ - informace k přijímacímu řízení

CERMAT - informace k jednotné přijímací zkoušce na SŠ

KHANOVASKOLA.CZ - výukový systém videí a testů zejména matematika

SEZNAMSKOL.EU - portál se seznamem všech středních škol

Portál PROŠKOLY.CZ

WWW.PROSKOLY.CZ

Škola má zakoupenou licenci této společnosti, kde jsou různé testy, kvízy, procvičování apod. Hesla byla žákům ve škole rozdána a přístup mohou využívat i z domova.

Testování žáků

Na naší škole probíhá pravidelné srovnávací testování žáků společností SCIO. Toto testování je povinné pro 5. a 7. třídy. Testy se skládají z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů a cizího jazyka.

Navíc nabízíme žákům osmých tříd trénink na přijímací zkoušky od společnosti SCIO.

Žáci devátých ročníků absolvují v rámci projektu Férové školy osobnostní testy od společnosti COMDI.

SCIO - zde najdete kompletní informace o testování.

Ke stažení

 Přihláška na SŠ

Přihláška na sš s talentovou zkouškou

ico_word.gif, 1 kB Žádost o vydání náhradního zápisového lístku