Back to top

eTwinning

1. eTwinning Fun2play - ČR, Německo, Malta

Projekt je zaměřen na hry v různých zemích a na zlepšení začlenění dětí z rodin migrantů do školních kolektivů prostřednictvím těchto her. Obě současné partnerské země se s tímto problémem setkávají častěji než my. Projektu se s námi účastní školy z Německa a Malty. Děti se budou seznamovat s tradičními hrami ve svých zemích a budou se je navzájem učit. Součástí bude i seznámení se školami, městy a zeměmi partnerských zemí. Děti budou vytvářet videa, prezentace a výtvarné práce, rozvíjet ICT dovednosti a komunikovat prostřednictvím TwinSpace.

Projektu se účastní třída 6.B pod vedením paní učitelky Z.Jedličkové.

Who am I  Christmas greetings  Sport game    Our school

2. Sports4everyone - ČR, Litva, Island, Slovensko

Projekt je zaměřen na sport a vztah ke sportu v zúčastněných zemích a na poznávání škol, měst a zemí partnerů. Děti budou psát dopisy kamarádům, vytvářet obrazový slovníček pojmů, organizovat sportovní turnaje, vytvářet videa a prezentace, rozvíjet ICT dovednosti a komunikovat s kamarády prostřednictvím TwinSpace. Naším prvním partnerem je škola z Vilniusu z Litvy, se kterou se již naplno rozběhla spolupráce. Dále očekáváme účast škol ze Slovenska, Islandu a z České republiky z České Lípy. Pokud se podaří zapojit i tyto partnery, bude projekt zajímavější a na konci školního roku bychom rádi uspořádali výlet do České Lípy, kde by proběhl sportovní den.

Projektu se účastní žáci z 5.A pod vedením paní učitelky Jedličkové.

 Winter sports    Christmas greetings    My city    Etwinning day   Winter poem