Back to top

eTwinning

Naše škola se eTwinningovými projekty zabývá již několik let. Nejúspěšnější z nich Animals?Animals!, Sports4everyone a Communication through fables, již v minulosti obdržely Národní cenu Label, nebo dokonce evropské ocenění kvality! Díky těmto aktivitám jsme se stali pyšnými držiteli prestižního ocenění eTwinningová škola roku 2021/2022.

Více o probíhajícícíh i ukončených projektech najdete níže.

 

PROJEKT: "Books2read"

Tento eTwinningový projekt vzniká ve spolupráci s polskou základní školou (Dabrówka Warszawska) a účastní se jej žáci z naší 5.A a páté třídy z partnerské školy pod vedením učitelek Zuzany Jedličkové, Radky Žabkové a Agnieszky Latala.

Projekt je zaměřen na rozvoj čtenářských dovedností a kreativního psaní s přesahem do výtvarné a dramatické výchovy. Bude probíhat od února 2024 do června 2024.

Žáci budou společně číst dvě knihy. Knihu „I want a pet“ napsala Laureen Child a je určena pro britské děti mladšího školního věku. Děti budou číst a plnit zadané úkoly zaměřené na porozumění textu a výtvarně zpracovávat zadané téma. V rámci kreativního psaní vytvoříme ve spolupráci s polskými dětmi knížku básniček na téma „Pets“.

Kniha „Fisherman and his wife“ je upravená pro čtenáře jazykové úrovně A1 a doplní probíranou školní látku, zaměřenou na procvičení přítomného času prostého. I k této knize jsme vytvořili různá interaktivní cvičení na porozumění textu a rozvoj slovní zásoby. Knihu jsme rozdělili na pět částí a děti budou každou část dramatizovat a natáčet krátká videa.

V projektu použijeme ICT nástoje, například storyjumper, learningaps, wordwall a blooket .

Odkaz na stránky projektu s výstupy: Twinspace Home | ESEP (europa.eu)

Padlet - Get in touch               Padlet - I want a pet              Padlet - The fisherman and his wife

 

PROJEKT: "Books4us"

eTwinningový projekt „Books4us“ je zaměřen na rozvoj čtenářských dovedností prostřednictvím čtenářské dílny a volného psaní. Žáci z osmých a devátých tříd budou vytvářet komiksy, psát příběhy a společně číst knihy a pracovat s textem. Naším projektovým partnerem je opět osvědčená rumunské škola z Ramnicu Valcea, se kterou jsme již různé mezinárodní projekty v minulosti úspěšně realizovali. Prostřednictvím tohoto projektu žáci rozvinou a upevní své jazykové kompetence a během společných videokonferencí s partnery zlepší i své komunikační dovednosti. Projekt bude trvat od září 2023 do června 2024 a povedou jej paní učitelky Zuzana Jedličková a Marina Sacerdoteanu.

Odkaz na stránky projektu s výstupy:  Twinspace Home | ESEP (europa.eu)

Padlet - Let's meet each other                Padlet - Let's read together               Padlet - Let's write a scary story

Padlet - Let's read a little prince             Storyjumper - The lost girl                Storyjumper - Easter story

Storyjumper - Easter story II                 Storyjumper - Kaiser hunt                 Storyjumper - Spring story

 

UKONČENÉ PROJEKTY:

PROJEKT: Animals? Animals!

Tento projekt, který začal v září 2021, je zaměřen na spolupráci žáků pátých tříd a spolupracujeme na něm s partnerskou školou z Ramnicu Valcea v Rumunsku. Téma, které jsme vybrali, je dětem blízké, protože většina z nich má doma nějakého domácího mazlíčka. Během tohoto projektu se děti seznámí s dětmi z partnerské školy prostřednictvím chatu v prostředí Twinspace a videokonferencí a budou s nimi spolupracovat na projektových výstupech. Zlepší tak své jazykové a komunikační schopnosti v psaném i mluveném projevu a rozšíří si slovní zásobu. Naučí se používat nejrůznější online nástroje, pomocí nichž vytvoří vlastní knihy v elektronické podobě, které i namluví. Naučí se pracovat s metodami kritického myšlení a dokáží tvořit myšlenkové mapy a pracovat s klíčovými slovy a porozumět tak textu. Projekt bude trvat deset měsíců a povede jej paní učitelka Mgr. Zuzana Jedličková.

Výstupy z projektu je možné sledovat na těchto webových stránkách: twinspace

První video zde: youtube

Video ze ZOO zde: a trip to the zoo...

12.6. 2023 jsme získali prestižní EVROPSKÉ OCENĚNÍ KVALITY za eTwinnignový projekt Animals? Animals!

 

PROJEKT: Art and the City

Naši žáci z 5.C v únoru 2023 odstartovali mezinárodní projekt s názvem Art and the City, který vznikl pod záštitou ZŠ Broumovská (projektu se dále účastní školy z Gruzie, Azerbajdžánu a Turecka). Žáci sami vytvořili video, které představuje prostředí školy a jejich třídu, a sdíleli jej prostřednictvím sítě eTwinning s žáky zahraničních škol. Hlavním výstupem projektu je interaktivní mapa, do které naši žáci zanesli spoustu zajímavých míst Libereckého kraje. U každého objektu můžete najít fotku a popis.

 

PROJEKT: Friends4ever

Tento eTwinningový projekt začal v září 2020 a byl zaměřen na komunikaci v angličtině a účastnili se jej žáci sedmého ročníku. Partnerskou školou byla škola „Take Ionescu“ z rumunského města Ramnicu Valcea. S touto školou jsme v minulosti již v rámci dvou mezinárodních projektů spolupracovali.

Projekt je zpracován do tří tematických oblastí a zasahuje do pěti předmětů – angličtina, němčina, ICT, výtvarná výchova a mateřský jazyk.

První oblast – rozvoj komunikace:

Žáci psali dopisy na zadaná témata, chatovali a účastnili se videokonferencí se žáky a učiteli z partnerské školy. Využívali Twinspace a Microsoft Teams.

Druhá oblast – storytelling (vyprávění a tvoření vlastních příběhů). Práce byly zveřejněny na portálu eTwinning (odkaz níže)

Třetí oblast – anglicko-německý obrázkový slovník pro začátečníky.

V rámci projektu žáci tvořili výtvarné práce, komiksy, videa a prezentace, které sdíleli v prostředí Twinspace a vystavovali ve škole.

webové stránky prijektu na portálu twinspace zde

 

PROJEKT: Communication through fables

eTwinningový projekt je zaměřen na rozvoj čtenářských dovedností a komunikaci se spolužáky z partnerské školy v Loretu v Itálii.

Komunikace: žáci píší dopisy italským kamarádům zhruba jednou měsíčně. Dopisy mají vždy nějaké téma – já a moje rodina, škola, naše město, naše země, moje zájmy a sportovní aktivity, svátky a tradice (Velikonoce), školní výlet, plány na prázdniny. Kromě dopisů komunikují žáci prostřednictvím TwinSpace, chatují a účastní se videokonference. Vytvářejí prezentace, postery a filmy. Výstupy projektu budou prezentovat prostřednictvím nástěnky ve vestibulu školy, webových stránek školy, školního časopisu a v prostředí TwinSpace.

Rozvoj čtenářských dovedností bude probíhat prostřednictvím bajek. Bajky budou děti číst, vyprávět i dramatizovat. Budou též vytvářet křížovky a hádanky, kreslit komiks, vyrábět maňásky a masky a vymýšlet vlastní bajky s mravním naučením. Navštíví zámek Lemberk, kde si prohlédnou strop sálu s výjevy z Ezopových bajek. Vytvoří videa a fotoprezentaci. Toto vše bude probíhat v češtině i angličtině a výstupy budou sdíleny v prostředí TwinSpace s italskou stranou.

Projektu se účastní žáci z 5. A pod vedením učitelky AJ Zuzany Jedličkové a třídní učitelky Terezy Lupínkové, a to od února 2019 do června 2019.

Předměty, do kterých bude projekt zapojen: anglický jazyk, český jazyk, výtvarná výchova, pracovní činnosti s přesahem do etické výchovy.

webová stránka projektu: Twinspace         certifikát kvality: Quality label

Výstupy projektu:

Our school

My school - Patrik      My school - Ondra      My school - Vítek

Projektový den bajky v 5.A:

project day                       

 

PROJEKT: Fun2play - ČR, Německo, Malta

Projekt je zaměřen na hry v různých zemích a na zlepšení začlenění dětí z rodin migrantů do školních kolektivů prostřednictvím těchto her. Obě současné partnerské země se s tímto problémem setkávají častěji než my. Projektu se s námi účastní školy z Německa a Malty. Děti se budou seznamovat s tradičními hrami ve svých zemích a budou se je navzájem učit. Součástí bude i seznámení se školami, městy a zeměmi partnerských zemí. Děti budou vytvářet videa, prezentace a výtvarné práce, rozvíjet ICT dovednosti a komunikovat prostřednictvím TwinSpace.

Projektu se účastní třída 6. B pod vedením paní učitelky Z. Jedličkové.

Who am I  Christmas greetings  Sport game    Our school

 

PROJEKT:  Sports4everyone - ČR, Litva, Island, Slovensko

Projekt je zaměřen na sport a vztah ke sportu v zúčastněných zemích a na poznávání škol, měst a zemí partnerů. Děti budou psát dopisy kamarádům, vytvářet obrazový slovníček pojmů, organizovat sportovní turnaje, vytvářet videa a prezentace, rozvíjet ICT dovednosti a komunikovat s kamarády prostřednictvím TwinSpace. Naším prvním partnerem je škola z Vilniusu z Litvy, se kterou se již naplno rozběhla spolupráce. Dále očekáváme účast škol ze Slovenska, Islandu a z České republiky z České Lípy. Pokud se podaří zapojit i tyto partnery, bude projekt zajímavější a na konci školního roku bychom rádi uspořádali výlet do České Lípy, kde by proběhl sportovní den.

Projektu se účastní žáci z 5. A pod vedením paní učitelky Jedličkové.

 Winter sports    Christmas greetings    My city    Etwinning day   Winter poem