Back to top

1. stupeň

Mgr. Jana Baranová
třídní učitelka 4.A
jana.baranova@zsbroumovska.cz
Mgr. Radka Blažková
třídní učitelka 2.A
radka.blazkova@zsbroumovska.cz
Mgr. Ivana Bydžovská
třídní učitelka 2.B
ivana.bydzovska@zsbroumovska.cz, 724722172
Mgr. Věnceslava Drábková
třídní učitelka 3.A, vedoucí TK TYK TAK
venceslava.drabkova@zsbroumovska.cz, 602221187
Mgr. Eva Hartmanová
třídní učitelka 4.B
eva.hartmanova@zsbroumovska.cz
Mgr. Alena Hejnová
třídní učitelka 5.B
alena.hejnova@zsbroumovska.cz
Kateřina Jeništová
párová vyučující na 1. stupni
katerina.jenistova@zsbroumovska.cz
Mgr. Tereza Kodymová Pavlů
třídní učitelka 1.B
tereza.pavlu@zsbroumovska.cz
Mgr. Iva Lamačová
třídní učitelka 3.B
iva.lamacova@zsbroumovska.cz
Mgr. Tereza Lupínková
třídní učitelka 5.A
tereza.lupinkova@zsbroumovska.cz
Linda Millerová
třídní učitelka 5.C
linda.millerova@zsbroumovska.cz
Mgr. Petra Pacltová
třídní učitelka 1.C
petra.pacltova@zsbroumovska.cz
Mgr. Marcela Pavlatová
třídní učitelka 4.C
marcela.pavlatova@zsbroumovska.cz
Mgr. Radmila Pourová
třídní učitelka 2.C
radmila.pourova@zsbroumovska.cz, 728270895
Mgr. Barbora Šmehilová
třídní učitelka 1.A
barbora.smehilova@zsbroumovska.cz