Back to top

Erasmus+ 2022-2023

Projekt Erasmus+    „Teach4future“

Ve školním roce 2022-23 získala naše škola grant na projekt Erasmus+ s názvem „Teach4future“. Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogů v práci s digitálními technologiemi, zlepšení jazykových kompetencí a zavedení metodiky CLIL do výuky.

Metodika CLIL zjednodušeně znamená využití cizích jazyků při práci v ostatních předmětech. V průběhu trvání projektu se sedm pedagogů zúčastní kurzů v zahraničí a podělí se s kolegy o získané zkušenosti. Společně vytvoří manuál ICT nástrojů, které bude možné využít jak v prezenční, tak i v případné distanční výuce. V rámci tohoto projektu bude pozván i zahraniční odborník, který s učiteli naší školy představí metodiku CLIL v rámci tandemové výuky. Součástí projektu je i stínování (job-shadowing), při kterém učitelé naší školy vyjedou sbírat zkušenosti do školy v Rumunsku.

Souběžně s tímto projektem byl založen eTwinningový projekt, který slouží učitelům pro sdílení poznatků, učebních materiálů a zkušeností:

Twinspace (etwinning.net)