Back to top

Erasmus+ 2022-2023

Projekt Erasmus+    „Teach4future“

Ve školním roce 2022-23 získala naše škola grant na projekt Erasmus+ s názvem „Teach4future“. Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogů v práci s digitálními technologiemi, zlepšení jazykových kompetencí a zavedení metodiky CLIL do výuky.

Metodika CLIL zjednodušeně znamená využití cizích jazyků při práci v ostatních předmětech. V průběhu trvání projektu se sedm pedagogů zúčastní kurzů v zahraničí a podělí se s kolegy o získané zkušenosti. Společně vytvoří manuál ICT nástrojů, které bude možné využít jak v prezenční, tak i v případné distanční výuce. V rámci tohoto projektu bude pozván i zahraniční odborník, který s učiteli naší školy představí metodiku CLIL v rámci tandemové výuky. Součástí projektu je i stínování (job-shadowing), při kterém učitelé naší školy vyjedou sbírat zkušenosti do školy v Rumunsku.

Souběžně s tímto projektem byl založen eTwinningový projekt, který slouží učitelům pro sdílení poznatků, učebních materiálů a zkušeností:

Twinspace (European School Education Platform)

odkaz na výstupy z kurzů v zahraničí: výstupy - padlet

 

Invited experts

V týdnu od 12. do 16. září jsme měli možnost spolupráce s Marinou Sacerdoteanu, která naši školu navštívila jako pozvaný expert. Dvanáct učitelů naší školy s Marinou odučilo tandemově 20 hodin, zaměřených na metodiku CLIL ve výuce angličtiny, němčiny, matematiky, zeměpisu, přírodopisu, výtvarné výchovy a tělesné výchovy. Zkušenost to byla oboustranně přínosná! Zjistili jsme, že se dokážeme shodnout na tématu hodiny, metodice i rozdělení kompetencí v rámci tandemového učení s kolegyní ze zahraničí. Sdíleli jsme nejrůznější nápady a "vychytávky" do hodin, které byly pro naše žáky nesporným přínosem.

video z návštěvy zahraničního experta v naší škole zde: video