Back to top

Erasmus+ 2022-2023

Projekt Erasmus+    „Teach4future“

Ve školním roce 2022-23 získala naše škola grant na projekt Erasmus+ s názvem „Teach4future“. Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogů v práci s digitálními technologiemi, zlepšení jazykových kompetencí a zavedení metodiky CLIL do výuky.

Metodika CLIL zjednodušeně znamená využití cizích jazyků při práci v ostatních předmětech. V průběhu trvání projektu se sedm pedagogů zúčastní kurzů v zahraničí a podělí se s kolegy o získané zkušenosti. Společně vytvoří manuál ICT nástrojů, které bude možné využít jak v prezenční, tak i v případné distanční výuce. V rámci tohoto projektu bude pozván i zahraniční odborník, který s učiteli naší školy představí metodiku CLIL v rámci tandemové výuky. Součástí projektu je i stínování (job-shadowing), při kterém učitelé naší školy vyjedou sbírat zkušenosti do školy v Rumunsku.

Souběžně s tímto projektem byl založen eTwinningový projekt, který slouží učitelům pro sdílení poznatků, učebních materiálů a zkušeností:

Twinspace (European School Education Platform)

odkaz na výstupy z kurzů v zahraničí: výstupy - padlet

 

Job shadowing aneb Jak se učí u nás a jak v Rumunsku - 15. - 26.5.2023

V rámci projektu Erasmus+ zamíříme do Rumunska, do města Ramnicu Valcea. Právě uskutečňovaný projekt Teach4future, jehož součástí je Job shadowing, je zaměřen na metody výuky i na následné sdílení poznatků z průběhu vyučování u rumunských partnerů. Návštěva vyučovacích hodin různých předmětů umožňuje identifikovat cíle výuky i způsoby, jakými je jich dosahováno. Pozorujeme práci rumunských učitelů i studentů v jejich prostředí. Společně realizujeme hodiny, vyhodnocujeme výstupy, přinášíme naše osvědčené tipy do výuky, učíme v tandemu. Na základě subjektivního pozorování zjišťujeme rozdíly české a rumunské základní školy, a hledáme tak výhody či nevýhody. Výrazným rozdílem oproti českému školství je nošení uniforem na obou stupních základní školy, takřka nepodnětné třídní prostředí, na stěnách nevisí tvorba dětí ani výukové materiály. V českém školním prostředí cílíme k používání různorodých organizačních forem vyučování a využívání nejrůznějších metod práce, avšak v rumunské škole se preferuje frontální výuka. Žáci ve školní hodině, jež trvá 50 minut, věnují značnou část psaní. Domácí příprava na vyučování, která je v českém školství aktuálním tématem a je často rozporována, tvoří v Rumunsku podstatnou část vzdělávání dětí. V rumunské škole věnují žáci domácím úkolům až 2 hodiny denně. Klasifikační stupnici tvoří známky 1 – 10. Přestože je materiální vybavení malé a rumunské způsoby práce pro českou školu neaktuální, dosahují rumunské děti např. v cizích jazycích mnohem lepších výsledků v jazykových kompetencích.

Monika Hegrová, Zuzana Jedličková, Tereza Kodymová Pavlů

video z  návštěvy: youtube

Invited experts

V týdnu od 12. do 16. září jsme měli možnost spolupráce s Marinou Sacerdoteanu, která naši školu navštívila jako pozvaný expert. Dvanáct učitelů naší školy s Marinou odučilo tandemově 20 hodin, zaměřených na metodiku CLIL ve výuce angličtiny, němčiny, matematiky, zeměpisu, přírodopisu, výtvarné výchovy a tělesné výchovy. Zkušenost to byla oboustranně přínosná! Zjistili jsme, že se dokážeme shodnout na tématu hodiny, metodice i rozdělení kompetencí v rámci tandemového učení s kolegyní ze zahraničí. Sdíleli jsme nejrůznější nápady a "vychytávky" do hodin, které byly pro naše žáky nesporným přínosem.

video z návštěvy zahraničního experta v naší škole zde: video