Back to top

Jídelna

Seznam fotografické dokumentace jídel zde: foto jídelníček

Objednávky a odhlášky obědů zde: www.strava.cz 

Informace k provozu školní jídelny ve školním roce 2020/21: informace 2020/2021
 

Zálohové platby

(kompletní informace najdete v dokumentu informace 2019/20)

Nové stravné na měsíc září (šk.rok 2020/21) prosím zaplaťte bankovním převodem do 20. 8. 2020 (zálohová platba).
Účet školy určený pouze pro platbu stravného:  6007502/0800 , variabilní symbol vám zůstává stejný.
Pokud to nestihnete, budete si muset obědy na září koupit hotově v kanceláři školní jídelny. V týdnu od 24.9.2020 bude otevřeno od 7:30 - 14:00. Vstup vchodem od školky (přes rampu).
 

V měsíci červnu prosím již žádnou bankovní platbu na stravné NEPOSÍLEJTE!!! (zrušte trvalý příkaz)
Pokud jste během školního roku změnili číslo bankovního účtu (z kterého posíláte stravné), nahlaste nové číslo účtu.
Nahlášení proveďte na e-mail  jidelna@zsbroumovska.cz.
Jedná se o řádné zaslání přeplatků za stravné (školní rok 2020/21,které bude v měsíci červenci).
Děkujeme.

Rozvrh cen na školní rok 2020 /2021

  věk žáka cena za oběd výše měsíční zálohy
1.skupina 7 - 10 25 Kč 525,- Kč
2.skupina 11 - 14 27 Kč 570,- Kč
3.skupina 15 a výše 28 Kč 590,- Kč

Strávník je zařazen do stravovací skupiny podle věku, který dovrší ve školním roce od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.

Objednávky obědů přes mobilní aplikaci

Ke svému účtu na objednávání obědů se dostanete i přes mobilní aplikaci strava.cz. Aplikace je zdarma a existuje pro operační program Android.
Při prvním spuštění najdete ze seznamu příslušnou jídelnu (číslo 2339). Uživatelské jméno a heslo je stejné jako při přihlašování na počítači.


Aktuální informace ke kvalitě jídel nejen v naší jídelně (23. 11. 2017):

Po komunikaci s majitelem našeho dodavatele, Personnel Welfare, zveřejňujeme jeho odpověď na množící se stížnosti na kvalitu jídel.

Vážený pane řediteli, 

níže posílám odkaz na článek o kvalitě jídel v jídelnách na základních školách v ČR, který reaguje na zprávu České školní inspekce o kvalitě školního stravování v ČR. Ve zprávě se konstatuje, že na školní stravu na ZŠ nechodí cca 30 procent strávníků ve sledovaných zařízeních. Dále ČŠI zjistila, že se do stále větší kolize dostávají požadavky na Zdravé stravování, do kterého jsme tlačeni zřizovatelem, s představami a chutěmi strávníků. Jak vidno, řešíme dnes podobný rozpor ve snaze realizovat požadavky Zdravé jídelny. ČŠI nabádá k obezřetnosti, aby strávníci neutekli.
Akuálně jsme se rozhodli pod vlivem této zprávy, připomínek strávníků a také na základě vašeho podnětu, neexperimentovat tolik a dávat na jídelníček především osvědčená a oblíbená jídla - bohužel přes výživové limity dané vyhláškou vlak nejede a je to první co ČŠI kontroluje.

Odkaz na článek a zprávu ČŠI zde.

Vstup do jídelny pro veřejnost

Vchod do jídelny (od rampy) možný pouze 10:55-11:30.
Mimo tuto dobu pouze přes hlavní vchod školy a sekretariát.
Prosíme, respektujte toto opatření, jde o bezpečnost Vašich dětí.