Back to top

Hlavní aktuality

 

VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH

Vážení rodiče, žáci,

nabízíme ještě volná místa v těchto zájmových kroužcích:

Klub mladých čtenářů (2.- 5. třída) - děti se naučí přemýšlet a pracovat s textem, který přečetly.

Šití (6. - 9. třída), Společenské tance (1. - 5. třída), 3D tisk (3. - 9. třída), Šikula - výtvarné dílny (2. - 3. třídy), Němčina hrou (7. -9. třídy), Florbal (1. - 5. třída), Věda nás baví (1. - 6. třída), Pohybové hrátky (1. - 2. třída)

ZVÝŠENÍ CENY STRAVNÉHO

Vážení rodiče,
jak bylo avizováno, dochází od 1.10. ke zvýšení stravného o 4 koruny na jídlo.
Výše měsíčních záloh se mění na:

kategorie 7-10 let - 650,-Kč

kategorie 11-14 let - 690,-Kč

kategorie 15+ let - 760,-Kč.

Cizí strávníci 80,-Kč / oběd


Zkontrolujte a změňte prosím vaše trvalé příkazy. Zároveň moc prosíme o uvádění variabilních symbolů u těchto pravidelných plateb. Pokud jste variabilní symbol ztratili, obraťte se na vedoucí jídelny (jidelna@zsbroumovska.cz).
Děkujeme, vedení školy.

PLÁN PRVNÍCH DNÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Ve čtvrtek 1. 9. začíná nový školní rok.

Žáci 1. stupně budou ve škole jednu vyučovací hodinu (do 8:35). Poté odchod domů, nebo do školní družiny.

ŠD v provozu tento den od 8:35 do 16:00! Žáci, kteří půjdou do družiny, musí mít písemný vzkaz podepsaný rodiči s uvedením času odchodu z družiny a zda půjde dítě samo, nebo s doprovodem. Přihlášku do družiny dostanou žáci 1. 9. ve třídě, vyplněnou odevzdat nejpozději v pondělí 5. 9. 2022!!

Žáci druhého stupně budou 1. 9. ve škole dvě vyučovací hodiny (do 9:30).

V pátek 2. 9. končí první stupeň v 11:30, druhý stupeň ve 12:30. První třídy končí výuku v 9:30, poté mohou jít žáci domů, nebo do školní družiny.

Od pondělí 5. 9. se učí všichni dle řádného rozvrhu.

PLATBA STRAVNÉ 2022/23

Nové stravné na měsíc září zaplaťte bankovním převodem do 20. 8. 2022 (zálohová platba).

Účet školy určený pouze pro platbu stravného: 6007502/0800 , variabilní symbol vám zůstává stejný.

Pokud to nestihnete, budete si muset obědy na září koupit hotově v kanceláři školní jídelny. V týdnu od 22.8.2022 bude otevřeno od 7:30 - 14:00. Nebo jindy po předchozí domluvě (733619034). Vstup vchodem od školky (přes rampu).

Platné ceny stravného na měsíc:

Stránky

Přihlásit se k odběru Základní škola Broumovská, Liberec RSS