Back to top

Vedení školy

Mgr. Martin Mikuš
ředitel školy
reditel@zsbroumovska.cz, 733619032
Mgr. Jana Krauseová
zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně
jana.krauseova@zsbroumovska.cz, 733619031