Back to top

ostatní pedagogové

Mgr. Lucie Bašová
speciální pedagog - logoped
lucie.basova@zsbroumovska.cz
Jana Lacmanová
asistent pedagoga
jana.lacmanova@zsbroumovska.cz
Michaela Pourová
vychovatelka - asistentka pedagoga
michaela.pourova@zsbroumovska.cz
Lucie Salabová
asistent pedagoga
lucie.salabova@zsbroumovska.cz
Renata Straková
vychovatelka - asistentka pedagoga
renata.strakova@zsbroumovska.cz
Zuzana Štrbová
asistent pedagoga
zuzana.strbova@zsbroumovska.cz