Back to top

Ostatní pedagogové

Mgr. Lucie Bašová
speciální pedagog - logoped
lucie.basova@zsbroumovska.cz
Bc. Kateřina Čermáková Králová
vychovatelka, asistentka pedagoga
katerina.kralova@zsbroumovska.cz
Bc. Jan Demel
asistent pedagoga
jan.demel@zsbroumovska.cz
Jana Lacmanová
asistent pedagoga
jana.lacmanova@zsbroumovska.cz
Renata Straková
vychovatelka - asistentka pedagoga
renata.strakova@zsbroumovska.cz
Zuzana Štrbová
vedoucí asistentů pedagoga
zuzana.strbova@zsbroumovska.cz
Bc. Jitka Zrůstová
vychovatelka - asistentka pedagoga
jitka.zrustova@zsbroumovska.cz