Back to top

Zpracování osobních údajů na naší škole

Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

školní matrika (vedení dokumentace školy),

doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování

 

2. Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise

podklady žáků pro vyšetření v PPP,

 

3. Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,

seznamy žáků na soutěžích a olympiádách,

 

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

datové schránky: 3xemn67

emailem na adrese: info@zsbroumovska.cz

poštou na adrese: Základní škola, Liberec,  Broumovská 847/7, Liberec 46001.

 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Tomáš Řebíček, email: gdpr@zsbroumovska.cz, k zastižení osobně po předchozí domluvě prostřednictvím emailu.