Back to top

Historie školy

Naše škola byla poprvé otevřena 1. 9. 1983 v tehdejší Harusově ulici. Byla zde nově vybudována pro mladé sídliště. Navštěvovalo ji tehdy 623 žáků, pro něž bylo otevřeno 20 tříd. Již v roce 1984 se počet zvýšil na 829. Kolegové si pamatují i školní rok, kdy bylo otevřeno 6 prvních tříd.

Ředitelem školy byl pan Vladimír Cvrček. Od počátku škola věnovala pozornost nejen vzdělávání, ale také zájmové činnosti dětí. Je zajímavé, že již v 80. letech minulého století se u nás provozovalo úspěšně judo, k němuž jsme se opět vrátili před několika lety. Velkou oblibu si získal rovněž aerobic a hip hop, kterému se mohou naši žáci již mnoho let věnovat. Dosahovali v nich a stále dosahují velkých úspěchů na soutěžích. V minulosti se podobně dařilo šířit dobré jméno naší školy malým zpěvákům, kteří byli členy několika pěveckých sborů, jež v minulosti vedly naše paní učitelky. Děti se účastnily mnoha nejrůznějších soutěží a festivalů, pořádaných nejen u nás, ale i v jiných zemích, např. v Německu. Pěvecký sbor Zvonky se podíval v roce 2001 dokonce až do Mexika!

V té době byl počet žáků naší školy zvýšen o jednu šestou třídu dětí z Doubí, pro něž byl zajištěn i speciální autobus, aby se dostávaly do školy včas. V souvislosti s úpravou sítě škol a školských zařízení se pak od roku 2006/2007 sloučila naše škola se ZŠ Na Žižkově. Škola je zaměřena také výrazně na cizí jazyky – zejména na anglický a francouzský jazyk, několik let u nás byly tzv. jazykové třídy. Oblíbené jsou zájezdy do zahraničí – do Anglie, Francie, rozběhla se rovněž čilá korespondence. Pravidelně byla pořádána také setkání se spřátelenými partnerskými školami v německém Radworu a v polském Žary.

Školní rok 2005/2006 byl prvním rokem, kdy měla naše škola za sebou rekonstrukci, která však nemohla být kompletně dokončena. Pokračovat v ní se mohlo teprve v roce 2016. Naše škola funguje jako fakultní škola Technické univerzity v Liberci, několik let se u nás nachází školicí centrum společnosti Fraus. I díky tomu mohla být naše škola modernizována, vznikly interaktivní učebny, v květnu 2012 byla uvedena do provozu i nová (druhá) počítačová učebna.