Back to top

Aktuality

Upozornění - zájezd Anglie

Žádáme účastníky zájezdu do Anglie (a jejich rodiče), aby se neprodleně zaregistrovali do systému cestovní kanceláře - podklady k tomu potřebné žáci obdrželi. Teprve po registraci je žák na zájezd přihlášen a získá podklady k platbě. Závazný termín pro zaplacení první zálohy je již v pátek 24.1. V případě, že žáci nebudou přihlášeni a nezaplatí zálohu včas, bude zájezd zrušen. Děkujeme.

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY

Dle vnitřního předpisu jídelny je nutné posílat bezhotovostní platby na obědy vždy k 20. dni předchozího měsíce.

Pokud platba přijde po tomto datu, není možné ji přiřadit k požadovanému měsíci.

Hotovostní platby probíhají vždy poslední den předchozího a první 3 pracovní dny daného měsíce.

Děkujeme, že tento pokyn respektujete.

Prosinec v ŠD Renata

V posledním měsíci roku 2019 jsme si ozdobili zimními výkresy okna družiny, kreslenými ozdobami z papíru stromeček, pro andělskou návštěvu jsme na nástěnky herny a chodby umístili rodinky namalovaných Mikulášů a čertíků. Naučili jsme se básničku, kterou jsme panu Mikulášovi společně odrecitovali, a dostali od andílků sladkost. Na Vánoční setkání jsme přichystali výrobky novoročních prasátek a šiškových andílků.

Vánoční šachový turnaj pro děti a mládež 2019

V sobotu 21. 12. 2019 se uskutečnil na naší základní škole vánoční šachový turnaj. Turnaj pořádala ZŠ ve spolupráci s šachovým oddílem TJ Desko Liberec. Letos si přijelo zahrát celkem 87 šachistů. Turnaj měl i zahraniční účast v podobě 14 hráčů z Polska. Šachové souboje probíhaly podle výkonnosti šachistů ve čtyřech ligách. Děti z Broumovské na medaile nakonec nedosáhly. V mezinárodní konkurenci obsadily několik šestých míst, sedmé místo, osmé místo a další.

Blahopřejeme, šachu zdar a příští rok na viděnou!

Stránky