Back to top

Zápis do prvních tříd

Aktuálně:

Zápis budoucích prvňáčků proběhne prostřednictvím elektronického portálu města https://zapisyzs.liberec.cz/.

V době od 25. března do 18. dubna je třeba, aby zákonný zástupce dítěte vyplnil na uvedeném portále el. žádost o přijetí.

18. dubna proběhne zápis ve škole + odevzdání vyplněných žádostí. V zápisovém portálu si rezervujte čas, který vám vyhovuje.

Kriteria přijetí: Kriteria přijetí pro školní rok 2024/2025

 

Povinná školní docházka ve školním roce 2024/2025 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2018.

K zápisu musí také děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

 

1. fáze zápisu: 25. 3. - 17. 4. 2024 - vyplnění žádostí elektronicky zde: https://zapisyzs.liberec.cz/

2. fáze zápisu: 18. 4. 2024 - odevzdání vyplněných žádostí

Možnosti devzdání žádostí:

- osobně ve škole ( rezervujte si čas na portálu při vyplňování žádostí )

- soukromou datovou schránkou s kopií rodného  listu

- e-mailem s platným elektronickým podpisem (s kopií rodného listu)

- poštou s ověřeným podpisem (s kopií rodného listu)

 

18. 4. bude možnost žádost vyplnit ve škole pro ty, kteří nemají internet ( v případě potřeby volejte 733619032 )

Podrobný návod na průběh zápisů najdete zde: průběh zápisu

 

Doklady nutné k osobnímu předání žádosti:

občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, vytištěnou žádost z internetu, případně kartičku zdravotní pojišťovny.

 

Aktuální spádová vyhláška zde: Spádová vyhláška MML č.4 / 2024

Rodiče, kteří uvažují o odkladu povinné školní docházky, musí doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a dětského lékaře.

 

Materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. Materiál Desatero pro rodiče vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe v roce 2013.