Back to top

Zápis do prvních tříd

Aktuálně:

Zápis budoucích prvňáčků proběhne prostřednictvím elektronického portálu města https://zapisyzs.liberec.cz/.

V době od 29. března do 21. dubna je třeba, aby zákonný zástupce dítěte vyplnil na uvedeném portále el. žádost o přijetí.

Zda bude v souladu s nastavenými opatřeními možná osobní přítomnost dětí a jejich rodičů u zápisu ve škole, není zatím jasné. V krajním případě zápis proběhne stejně jako v minulém roce pouze elektronicky.

 

Povinná školní docházka ve školním roce 2021/2022 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2015.

K zápisu musí také děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

 

1. fáze zápisu: 29. 3. - 21. 4. 2021 - vyplnění žádostí elektronicky zde: https://zapisyzs.liberec.cz/

2. fáze zápisu: do 22. 4. 2021 - sběr vyplněných žádostí ( podmínky budou upřesněny )

19. - 22. 4. bude možnost žádost vyplnit ve škole pro ty, kteří nemají internet (bližší info bude doplněno)

Podrobný návod na průběh zápisů najdete zde: průběh zápisu

 

Doklady nutné k osobnímu předání žádosti:

občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, vytištěnou žádost z internetu, případně kartičku zdravotní pojišťovny.

 

Aktuální spádová vyhláška zde: Spádová vyhláška č.1 / 2020

Rodiče, kteří uvažují o odkladu povinné školní docházky, musí doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. Materiál Desatero pro rodiče vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe v roce 2013.