Back to top

Projekt Comenius 2013-2015

olympic, 1 kB logo.gif, 1 kB

O projektu Comenius - "Apple Tree" (2013-2015)

Naše škola získala v roce 2013 grant na dvouletý multilaterální mezinárodní projekt Comenius – Partnerství škol.

Projekt je financovaný z prostředků EU a podporovaný Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy.

Celý název projektu zní „Let‘s plant a smiling apple tree and share the shining apples“

Cílem projektu je „vypěstovat“ zelená jablka - ekologická témata ( životní styl, biopotraviny, recyklace...)

a Červená jablka s tématy kulturními ( kulturní rozdíly, národní tradice, svátky, tradiční kuchyně, lidová hudba a tance, literární odkaz – pověsti, národní pohádky a básně, historie a přírodní podmínky jednotlivých zemí,…).

Témata prostupují všemi vyučovanými předměty a do projektu se zapojí všichni žáci podle svých schopností a přiměřeně svému věku.

Jazykem projektu je angličtina. Děti mají možnost navázat nová přátelství prostřednictvím ICT technologií ( TwinSpace, Facebook, Skype, Blog ) i osobního setkání při výjezdech do partnerských zemí.

Zúčastněné státy, města a školy

stát město     počet žáků         datum návštěvy         prezentace zemí    
    Maďarsko         Gyula         430         listopad 2013    
    Portugalsko         Vila Real de Santo António         900         leden 2014    
    Rumunsko         Ramnicu Valcea         1300         březen 2014         poster.gif, 1 kB    
    Nizozemsko         Almere         1600         květen 2014    
    Česká republika         Liberec         400         říjen 2014         poster.gif, 1 kB    
    Estonsko         Tartu         50         leden 2015         poster.gif, 1 kB    
    Polsko         Dąbrowa Górnicza         180         březen 2015         poster.gif, 1 kB    
    Turecko         Muratli         190         květen 2015    

MISE VIII. - Turecko - 17.- 23.5.2015

Poslední projektová schůzka se konala v týdnu od 18.-22.5. v tureckém městě Muratli v provincii Marmara.

Schůzky se zúčastnili Aneta Preisslerová (6.B), Filip Chmelík, Filip Vítek (6.A) a Petr Kristen (9.B) a učitelé Jana Volejníková, Pavel Hatrik a Zuzana Jedličková.

Náplní schůzky koordinátorů bylo zhodnocení dvouletého projektu, koordinace tvorby společného produktu, projednání závěrečné zprávy, finanční zprávy a vkládání společných a školních výstupů do evropské databáze EST. Žáci měli možnost zúčastnit se vyučování ve třídách svých hostitelů a společně s dětmi z ostatních partnerských škol hrát fotbal a jiné hry. V rámci kulturně-historické linie projektu jsme zhlédli turecké lidové tance v krojích předvedené žáky partnerské školy, vystoupení dervišů a seznámili jsme se s tureckou kuchyní a s tradičními řemesly na výstavě rukodělných výrobků. Muratli je malé město v evropské části Turecka a cizinci jsou zde stále poměrně vzácným úkazem. Návštěva učitelů a žáků ze sedmi evropských zemí se proto stala velikou a ostře sledovanou událostí. Zmíněnou výstavu jsme proto zahajovali přestřižením pásky za asistence místní televize a zástupců města a regionu. Turečtí přátelé byli velice srdeční a vstřícní. Nejen žáci místní školy, ale i jejich rodiče, prarodiče a sourozenci se účastnili slavnostního zahájení a připravili pro nás večeři a program s tradičními tanci. Navštívili jsme muzeum Mustafy Kemala Atatürka, místní trh a město Tekirdag.

Třešničkou na dortu pak byla exkurze do Istanbulu, kde jsme navštívili nejznámější památky byzantské a osmanské kultury – Modrou mešitu, Chrám boží moudrosti Hagia Sophia, Hipodrom, cisternu Yerebatan a Sulejmanovu mešitu. Nezapomenutelná byla projížďka lodí po Bosporu a návštěva bazaru. Turecko je země, která se od našich ostatních partnerských zemí liší svou kulturou, historií i náboženstvím. Bylo zajímavé poznat ji jinak, než z terasy pětihvězdičkového hotelu v turistickém resortu. Odtud totiž Turecko a jeho obyvatele nepoznáte a to je velká škoda. Projekt Comenius končí, ale přátelství zůstává.

Fotografie z pobytu zde: FOTKY A VIDEA TURECKO

Report z Turecka v PPT prezentaci najdete zde: poster.gif, 1 kB report Turecko - Aneta poster.gif, 1 kB report Turecko - Petr

MISE VII. - Polsko - 9.- 13.3.2015

V týdnu od 9. do 13 března jsme se zúčastnili již sedmé projektové schůzky v rámci programu Comenius – partnerství škol. Hostující zemí bylo tentokrát Polsko. Schůzka se konala ve speciální škole pro děti slabozraké a nevidomé ve městě Dabrowa Górnicza poblíž Katowic. Pro učitele i žáky z partnerských škol byla tato návštěva výjimečná, protože v projektu „Apple Tree“ je polská škola jedinou speciální školou. Přivítání ve škole bylo dojemné a všichni žasli nad šikovností zrakově znevýhodněných dětí v pěveckých a tanečních vystoupeních. Cennou zkušeností byly i ukázky terapie, výuky a relaxačních aktivit a seznámení se s technickým vybavením školy, pomůckami a výukovými materiály. V této škole, která je nejmodernější školou svého druhu v Polsku, je kladen důraz na zapojení absolventů této školy do běžného života a terapie, zejména sluchová, má pro tyto děti zásadní význam. Pro naše děti bylo přínosné i ubytování v internátu školy, kde měly možnost spolupráce s polskými dětmi i s dětmi z ostatních partnerských zemí v rámci volnočasových aktivit. Přirozeně tak zjistily, jak důležitá je vzájemná pomoc. Tématem schůzky byly tradiční kuchyně v partnerských zemích a jejich porovnávání z hlediska zdravé výživy. Týmy ze všech zúčastněných zemí připravily ukázky tradičních pokrmů, předkrmů, salátů a dezertů. Účastníci měli možnost ochutnat losí klobásy, holandské sýry, rumunské zelí, maďarské klobásky a různé jiné delikatesy. O hlavní jídlo se postarala polská strana a nabídla golabki a kluski šlaskie. Naše výprava, sestávající z žáků Štěpána Maškarince, Julie Jirgesové a Barbory Boháčové a učitelek Jany Volejníkové a Zuzany Jedličkové, sklidila úspěch s bramboráky a ukázkou dezertů. Druhým úkolem schůzky byla práce na kalendáři z recyklovaných materiálů, kde každá země v rámci workshopu vyrobila jeden, který odrážel témata, kterým byla věnována schůzka v jejich zemi. Pro nás to znamenalo vyrobit kalendář s tématikou sportu a sportovních her.

Součástí projektové schůzky byla i exkurze do solného dolu Wielicka a návštěva Krakowa, kde nám, bohužel, příliš nepřálo počasí. Projektová schůzka proběhla k naší lítosti bez účasti tureckého týmu, který neprošel odbavením v Istanbulu kvůli zpřísnění podmínek pro vycestování do ostatních evropských zemí. Těšíme se, že naše turecké přátele opět uvidíme na příští projektové schůzce v květnu, která se uskuteční právě v Turecku ve městě Tekirdag.

Fotografie z pobytu zde: FOTKY POLSKO

Report z Polska v PPT prezentaci najdete zde: poster.gif, 1 kB report Polsko - Bára

MISE VI. - Estonsko - 1.- 5.12.2014

Na začátku prosince se uskutečnila šestá partnerská schůzka v Estonsku. Cesty na daleký sever se zúčastnily žákyně Veronika Burianová (VI.B), Tereza Vaňhová (IX.A), Kateřina Hemková (VIII.A) a Angelika Spilko (VIII.A) a učitelky Věnceslava Drábková a Zuzana Jedličková. Cílem této cesty byla návštěva malé soukromé křesťanské školy ve městě Tartu. Tato škola má v současné době jen 52 žáků, a přestože není předmětově nijak profilovaná, většina jejích žáků vykazuje umělecký talent. O tom jsme se mohli přesvědčit jak v průběhu uvítání ve škole, tak v průběhu estonského večera, který byl projektově zaměřen na lidovou hudbu, tance a hry. Zde měli všichni účastníci projektu možnost předvést lidový tanec a naučit jej účastníky z ostatních zemí. Naše výprava zatančila mazurku. V rámci ekologické linie projektu jsme navštívili Science park AHAAA ( obdobu naší IQ Landie) a zhlédli „divadlo plné pokusů“ na téma vzduch a čistota ovzduší. Děti se rovněž zúčastnily několika zajímavých workshopů ve škole se zaměřením na vodu a její ochranu, výrobu reflexních prvků na oblečení a rychlokurz estonštiny. Všichni účastníci také na projektové schůzce prezentovali výsledky své práce na téma znečištění životního prostředí. Učitelé měli možnost seznámit se s využitím nejnovějších technologií ve výuce v rámci návštěvy výzkumného pedagogického centra university v Tartu. V rámci kulturně-historické linie projektu jsme navštívili Tallin (památka UNESCO) a historické centrum Tartu. Počasí nám přálo, mrzlo, až praštělo. Další projektová schůzka se uskuteční v týdnu od 9. do 13. března 2015 v městečku Dabrowa Gornicza poblíž Krakova v Polsku.

Krátké videou o hostitelském městě Tartu můžete zhlédnout zde: VIDEO TARTU

Report z Estonska v PPT prezentacích najdete zde: poster.gif, 1 kB report Estonsko - Tereza poster.gif, 1 kB report Estonsko - Veronika

Opět jsme v médiích, tentokrát v Eurolistech

Koordinátorka projektu paní učitelka Zuzana Jedličková poskytla rozhovor pro Eurocentrum Liberec.

V tištěné podobě si jej budete moci přečíst v lednovém čísle, ale na internetu je již teď.

Můžete nahlédnout zde: ROZHOVOR EUROLISTY

MISE V. - Česká republika - 6.-10.10.2014

Projekt Comenius s názvem „Apple tree“ vstupuje do druhého pracovního roku. V týdnu od 6. do 10. října jsme hostili učitele a žáky ze sedmi partnerských škol z Turecka, Estonska, Holandska, Rumunska, Polska, Portugalska a Maďarska. Projekt je zaměřen na kulturně-historická a ekologická témata a zdravý životní styl. Právě zdravý životní styl a podpora sportu byli hlavními tématy páté projektové schůzky. Děti i dospělí měli možnost zúčastnit se sportovních turnajů a volnočasových aktivit a podpořit rozvoj své komunikace zejména v angličtině. Projektový týden byl zahájen v úterý 7. října slavnostním přivítáním ve škole, kde hosté zhlédli ukázky juda, street dance, společenských tanců a jiných volnočasových aktivit v provedení žáků školy v rámci zájmových kroužků. Odpolední program pro děti pokračoval sportovními aktivitami a míčovými hrami. Hostující učitelé si mezitím prohlédli město a navštívili Krajskou vědeckou knihovnu a Divadlo F.X.Šaldy. Později odpoledne navštívili učitelé i děti budovu radnice, kde byli přivítáni panem Kamilem Janem Svobodou, náměstkem primátorky pro oblast školství a kultury. V průběhu návštěvy České republiky nevynechali zahraniční hosté ani návštěvu Prahy a výstup na Ještěd. Projektová schůzka byla slavnostně ukončena ve čtvrtek večer kulturním a společenským programem v tělocvičně školy, kde se představili členové tanečního souboru Tyk-Tak, sportovního oddíluVem Camara capoeira , hudební skupina The Scoffers a další. Na závěr nechyběla ani diskotéka pro všechny zúčastněné děti, učitele i rodiče Další projektová schůzka se uskuteční v prosinci v estonském městě Tartu. Jejími tématy budou lidové kroje a tradiční hry v rámci kulturně- historické linie a znečišťování životního prostředí v rámci linie ekologické.

reportáž ze zahájení můžete vidět na odkazu zde v čase 10:40: REPORTÁŽ V TELEVIZI RTM

MISE IV. – Nizozemsko - 19.-23.5.2014

Čtvrtá projektová schůzka se konala v týdnu od 19. do 23. května 2014 v nejmladším holandském městě Almere. Toto město bylo založeno před 35 lety na území, vzniklém vysušením části zálivu a jeho nadmořská výška je vlastně podmořská – většina města je asi čtyři metry pod úrovní mořské hladiny. Moderní architektura, parky, mosty a vodní kanály tvoří úžasný celek - živé a pulsující město 21. století. Škola, kterou jsme navštívili ( Scholengemeenschap De Meergronden ), je navštěvována studenty od 12 do 18 let. Kromě všeobecného vzdělání se tato škola orientuje na budoucí povolání studentů a zaměřuje se jak na přípravu na studium na vysoké škole, tak na různé učební obory.

Projektové schůzky se zúčastnily žákyně Pavlína Budinská ( 8.B ), Barbora Jurčíková ( 6.A ) a Jindřiška Štrymplová ( 6.B ) a učitelky Marcela Pavlatová a Zuzana Jedličková. Ekologickým tématem byly tentokrát biopotraviny a kulturně-historickým řeč těla. Kromě krátkých filmů a prezentací děti zhlédly i krátké hrané scénky, zabývající se zmíněnými tématy. V rámci ekologického programu jsme navštívily biofarmu a seznámily jsme se s některými místními bioprodukty. Návštěva Amsterdamu v rámci kulturně-historického programu byla krásným zážitkem.

Další projektová schůzka se uskuteční 6.-10. října 2014, kdy budeme hostitelskou školou. Očekáváme účast dětí a učitelů ze všech zúčastněných zemí.

Fotografie z pobytu zde: FOTKY NIZOZEMSKO

Report z Nizozemska v PPT prezentaci od Pavlíny Budínské najdete zde: poster.gif, 1 kB report Nizozemsko - Pavlína

MISE III. - Rumunsko - 24.-28.3.2014

Žáci a učitelé, pracující na mezinárodním projektu Comenius, se v březnu zúčastnili již třetí projektové schůzky, tentokrát v rumunském městě Ramnicu Valcea.

Školu reprezentovali žáci Petr Chlad, Marek Spilko a Michal Rožeň a učitelky Věnceslava Drábková a Zuzana Jedličková.

Ekologickým tématem této projektové schůzky byla recyklace. Kluci měli možnost porovnat způsoby recyklace materiálů a jejich dopad na životní prostředí v partnerských zemích – Rumunsku, Holandsku, Maďarsku, Portugalsku, Turecku, Estonsku, Polsku a v České republice.

Shlédli krátké filmy a prezentace, vytvořené v jednotlivých školách a zúčastnili se zajímavého a podnětného workshopu, jehož cílem bylo vytvořit symbol projektu - recyklovanou jabloň, z materiálů, které by jinak skončily ve spalovně.

V rámci kulturně-historických témat jsme navštívili skanzen, kde jsme se seznámili s tradičními rumunskými řemesly, vyzkoušeli si práci na hrnčířském kruhu a navštívili historické město Sibiu, ležící na úpatí Transylvánských Alp a Fagaraše. Zajímavá a výjimečná byla i návštěva kláštera Coziu v soutěsce řeky Olt.

Žáci bydleli v hostitelských rodinách a měli možnost seznámit se se způsobem života v rumunských rodinách. Prostřednictvím workshopů a závěrečného večera s diskotékou a rumunskými národními tanci,utužili naši hoši přátelské vztahy nejen s rumunskými dětmi, ale i s dětmi z ostatních partnerských zemí. Věřím, že to byla pro všechny cenná kulturní a jazyková zkušenost a již teď se těšíme na příští schůzku do Nizozemska.

Krátkou reportáž (bohužel rumunsky) z tamní televize najdete zde: VIDEO Z RUMUNSKA.

Report z Rumunska v PPT prezentaci najdete zde: poster.gif, 1 kB report Rumunsko - Marek a Petr

Fotografie z pobytu zde: FOTKY RUMUNSKO

reportáž o misi v Rumunsku můžete vidět na odkazu zde v čase 7:42: REPORTÁŽ V TELEVIZI RTM

MISE II. - Portugalsko - 20.- 24.1.2014

V týdnu od 20. do 24. ledna 2014 jsme se zúčastnili partnerské schůzky ve Vila Real de Santo António v Portugalsku.

Naši školu na této schůzce reprezentovaly žákyně Kristýna Vraštilová (9.tř.), Dominika Chvátalová a Veronika Huňová (8.B) v doprovodu učitelů Pavla Hatrika a Zuzany Jedličkové.

Cílem schůzky bylo navázání osobních kontaktů s účastníky z partnerských škol, seznámení se s historií zúčastněných zemí (red apples) a s názory na příčiny a důsledky globálního oteplování a způsoby jeho řešení (green apples).

Uvedené prezentace byly připraveny v rámci projektu žáky 8.B a 9.třídy. Na závěr jsme shlédli krátká videa z prostředí jednotlivých škol. Naše škola byla představena krátkým snímkem páťáků (ke shlédnutí zde).

Naše dívky měly možnost seznámit se se způsobem života, stravovacími zvyklostmi, tradiční hudbou (Fado) a volnočasovými aktivitami v Portugalsku, protože bydlely v hostitelských rodinách, kde komunikovaly anglicky.

Fotografie z pobytu zde: FOTKY PORTUGALSKO

Report z Portugalska v PPT prezentaci od Kristýny Vraštilové najdete zde: poster.gif, 1 kB report Portugalsko - Kristýna

Report z Portugalska v PPT prezentaci od Veroniky Huňové najdete zde: poster.gif, 1 kB report Portugalsko - Verča

MISE I. - Maďarsko - 18.-22.11.2013

Prvního setkání (ještě bez dětí) se za naši školu účastnila sestava Jedličková (koordinátor), Žižková, Mikuš.

Na této schůzce se domlouvaly parametry spolupráce, výstupy a podmínky návštěv dětí na dalších setkáních..

Sestřih z uvítacího ceremoniálu v maďarské televizi najdete zde: VIDEO Z MAĎARSKA.

První hovoří maďarská koordinátorka (bohužel maďarsky), pak vedoucí celého projektu Hakan Yilmaz z Turecka (anglicky).

Dílčí projekty tvořené žáky naší školy

PROJEKT RENEWABLE ELECTRICITY CAPACITIES - OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - powerpointové prezentace žáků 8.A

poster.gif, 1 kB Obnovitelné zdroje - Markéta, Míša poster.gif, 1 kB Solární energie - Petr poster.gif, 1 kB Biomasa - Kačka, Angelika

poster.gif, 1 kB Obnovitelné zdroje - Jakub poster.gif, 1 kB Větrná energie - Marek, Michael poster.gif, 1 kB Vodní elektrárna - Marek

poster.gif, 1 kB 1 poster.gif, 1 kB 2 poster.gif, 1 kB 3 poster.gif, 1 kB 4 poster.gif, 1 kB 5 poster.gif, 1 kB 6 poster.gif, 1 kB 7 poster.gif, 1 kB 8 poster.gif, 1 kB 9

VIDEO SPOT OBNOVITELNÉ ZDROJE z dílny žáků 8.A najdete zde

foto.gif, 1 kB

POSTERY A FOTKY Z PROJEKTOVÉHO DNE ZEMĚ NAJDETE ZDE

PROJECT EARTH DAY - POSTERS MADE BY PUPILS FROM THE CLASSES 6.A,B, 4.B

PROJEKT EUROPEAN CUISINE - EVROPSKÉ KUCHYNĚ - powerpointové prezentace žáků 6.A

poster.gif, 1 kB Dutch cuisine - Barča, Daniela poster.gif, 1 kB Turkish cuisine - Adriana, Pája poster.gif, 1 kB Estonian cuisine - Julie, Kája

poster.gif, 1 kB Hungarian cuisine - Tereza, Drahuše poster.gif, 1 kB Portuguese cuisine - Kája, Míša poster.gif, 1 kB Czech cuisine - Kačka

poster.gif, 1 kB Czech cuisine - Míša poster.gif, 1 kB Romanian cuisine - Jenda, Fanda poster.gif, 1 kB Polish cuisine - Štěpán

PROJEKT KALENDÁŘ - postery žáků 6.A

poster.gif, 1 kB titul poster.gif, 1 kB january poster.gif, 1 kB february poster.gif, 1 kB march poster.gif, 1 kB april poster.gif, 1 kB may

poster.gif, 1 kB june poster.gif, 1 kB july poster.gif, 1 kB august poster.gif, 1 kB september poster.gif, 1 kB october poster.gif, 1 kB december

VIDEO SPOT ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK - ČÁST 2. z dílny žáků 6.A najdete zde

foto.gif, 1 kB

PROJEKT SPORTS COMIC - VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH - postery žáků 6.A

poster.gif, 1 kB poster 1 poster.gif, 1 kB poster 2 poster.gif, 1 kB poster 3 poster.gif, 1 kB poster 4 poster.gif, 1 kB poster 5

PROJEKT POLLUTION - JEDY - powerpointové prezentace žáků devátých tříd

poster.gif, 1 kB Pavlína poster.gif, 1 kB Dominika poster.gif, 1 kB Kuba poster.gif, 1 kB Markéta

poster.gif, 1 kB Tibor poster.gif, 1 kB Petr poster.gif, 1 kB Simona poster.gif, 1 kB Ondřej poster.gif, 1 kB Tereza

PROJEKT TRADIČNÍ OBLEČENÍ - TRADITIONAL CLOTHES - FOLK COSTUMES - výrobky žáků 6.A

poster.gif, 1 kB poster 1 poster.gif, 1 kB poster 2 poster.gif, 1 kB poster 3 poster.gif, 1 kB poster 4 poster.gif, 1 kB poster 5 poster.gif, 1 kB poster 6 poster.gif, 1 kB poster 7

VIDEO SPOT HEALTHY FOOD z dílny žáků 1., 5., 6., 7. a 8. třídy najdete zde

foto.gif, 1 kB

VIDEO SPOT BODY LANGUAGE z dílny žáků 5. a 6. třídy najdete zde

foto.gif, 1 kB

VIDEO SPOT ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK z dílny žáků 5.třídy najdete zde

foto.gif, 1 kB

PROJEKT RECYKLACE - powerpointové a nástěnné papírové prezentace žáků 5.A, 8.B a 9.třídy

poster.gif, 1 kB Lots of waste every day poster.gif, 1 kB Keeping planet clean poster.gif, 1 kB Recycling poster.gif, 1 kB Clean planet

poster.gif, 1 kB Keeping our planet clean poster.gif, 1 kB Recycling 2 poster.gif, 1 kB Recycling 3 poster.gif, 1 kB Waste on our planet

poster.gif, 1 kB poster 1 poster.gif, 1 kB poster 2 poster.gif, 1 kB poster 3 poster.gif, 1 kB poster 4

poster.gif, 1 kB poster 5 poster.gif, 1 kB poster 6 poster.gif, 1 kB poster 7 poster.gif, 1 kB poster 8

VIDEO SPOT PŘEDSTAVENÍ NAŠÍ ŠKOLY z dílny žáků 9.třídy najdete zde

foto.gif, 1 kB

PROJEKT GLOBÁLNÍ PROBLÉMY - powerpointové prezentace žáků 8.B

poster.gif, 1 kB Pavla Budínská poster.gif, 1 kB Simona Čáslavská poster.gif, 1 kB Dominika Chvátalová poster.gif, 1 kB Petr Kristen

poster.gif, 1 kB Anna Pecháčková poster.gif, 1 kB Jakub Rous poster.gif, 1 kB Ondřej Voplakal poster.gif, 1 kB Waste on our planet

PROJEKT HISTORIE ČR - powerpointové prezentace žáků 9.třídy a postery páťáků:

poster.gif, 1 kB Přemyslovci poster.gif, 1 kB doba Marie Terezie poster.gif, 1 kB 1848-1914 poster.gif, 1 kB 1914-1945 poster.gif, 1 kB 1945 - nyní

poster.gif, 1 kB pravěk poster.gif, 1 kB Přemyslovci poster.gif, 1 kB život ve městech poster.gif, 1 kB husitství poster.gif, 1 kB Marie Terezie poster.gif, 1 kB Jan Amos Komenský

PROJEKT ZDRAVÁ VÝŽIVA - ORGANIC FOOD - postery žáků sedmých tříd + prezentace žáků deváté třídy:

poster.gif, 1 kB prezentace Ondra poster.gif, 1 kB prezentace Terka poster.gif, 1 kB prezentace Honza poster.gif, 1 kB prezentace Kristýna

poster.gif, 1 kB prezentace Katka poster.gif, 1 kB prezentace Nikča poster.gif, 1 kB prezentace Káča poster.gif, 1 kB prezentace Zuzka

poster.gif, 1 kB poster 1 poster.gif, 1 kB postr 2 poster.gif, 1 kB poster 3 poster.gif, 1 kB poster 4 poster.gif, 1 kB poster 5

PROJEKT TVORBA JABLONĚ Z RECYKLOVATELNÝCH MATERIÁLŮ - fotky z tvorby žáků 5.A a 8.A:

logo-EU.gif, 1 kB making an apple tree by pupils from 5.A and 8.A classes.

PROJEKT TVORBA LOGA PROJEKTU

poster.gif, 1 kB poster.gif, 1 kB poster.gif, 1 kB poster.gif, 1 kB poster.gif, 1 kB poster.gif, 1 kB poster.gif, 1 kB

poster.gif, 1 kB poster.gif, 1 kB poster.gif, 1 kB poster.gif, 1 kB poster.gif, 1 kB poster.gif, 1 kB