Back to top

Dokumenty

Organizační dokumenty

ico_word.gif, 1 kB Žádost o uvolnění z vyučování - dlouhodobá (týden a více)               Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

žádost o přijetí na ZŠ - přestup z jiné školy                                   ico_word.gif, 1 kB Přihláška žáka na zájmový kroužek       

 Bakaláři - pololetní klasifikace                                                      ico_word.gif, 1 kB Zvonění 

ico_word.gif, 1 kB čestné prohlášení o testování

                         

Školní řád

ico_pdf.gif, 1 kB Školni řád

ico_pdf.gif, 1 kB Školni řád - příloha č.1

Dodatek školního řádu - pandemie koronaviru 2020

Pokyn ředitele k zajištění bezpečnosti ve škole

Vzhledem k nedávným událostem byl 10. 11. 2014 vydán pokyn ředitele k zajištění bezpečnosti ve škole.

ico_pdf.gif, 1 kB Bezpečnostní pokyn ředitele 

Výroční zprávy                                                            Rozpočet

ico_pdf.gif, 1 kB Výroční zpráva 2021/22 

ico_pdf.gif, 1 kB Výroční zpráva 2020/21                                   ico_pdf.gif, 1 kB  Návrh rozpočtu na rok 2023                

ico_pdf.gif, 1 kB Výroční zpráva 2019/20                                   Rozpočet 2022 - schválen radou města usnesením č. 1060/2021

ico_pdf.gif, 1 kB Výroční zpráva 2018/19                                   Výhled rozpočtu 2021 - 2023 - schválen radou města usnesením č. 550/2020

ico_pdf.gif, 1 kB Výroční zpráva 2017/18                                    Rozpočet 2021 - schválen radou města usnesením č. 1088/2020 

ico_pdf.gif, 1 kB Výroční zpráva 2016/17                                    Rozpočet 2020 - části 1,2 a 4 schváleny radou města usnesením č. 1177/2019

ico_pdf.gif, 1 kB Výroční zpráva 2015/16                                                         Zpráva ČŠI

ico_pdf.gif, 1 kB Výroční zpráva 2014/15                                                    Hodnotící zpráva ČŠI - leden 2018

ico_pdf.gif, 1 kB Výroční zpráva 2013/14                                                      Koncepce školy

ico_pdf.gif, 1 kB Výroční zpráva 2012/13                                                     Koncepce školy 2017 - 2022

 

 

Školní vzdělávací program (ŠVP)

Školní vzdělávací program naší školy byl upraven a dle nové legislativy je platný od 1.9.2016.

Úprava proběhla podle RVP ZV na základě novely školského zákona (zákon č.82/2015 Sb. a vyhlášky č. 27/2016 Sb.), požadavků Evropské komise a Akčního plánu inkluzivního vzdělávání MŠMT na období 2016-2018.

Upravený RVP ZV je součástí Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. MSMT -28603/2016.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí u zástupkyně ředitele.

Zveřejněné smlouvy

Zeměpisné hry

http://world-geography-games.com/

http://www.testpark.cz/testy/zemepis