Back to top

Školní družina

Provoz školní družiny

  • ráno: 6:15 - 7:30
  • odpoledne: 11:30 - 17:00

 

Kontakt

Aktuality z jednotlivých oddělení najdete v sekci Třídy.

Oddělení 

1. oddělení - Miroslava Maturová - 2.B + 3.A + 4.B

2. oddělení - Simona Tallerová  - 3.B + 2.A

3. oddělení - Renata Straková - 1.C + 3.A

4. oddělení - Martina Ježková - 1.B + 4.A

5. oddělení - Ivana Bubníková - 1.A + 3.A

6. oddělení - Jitka Zrůstová - 2.C + 2.A

7. oddělení - Kateřina Králová - 3.C + 3.A

 

 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

KRITERIA PŘIJETÍ DO ŠD

PŘIHLÁŠKA DO ŠD

 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2020/2021

 

Platba za družinu

Platba školní družiny se řídí vyhláškou Statutárního města Liberec, výše poplatku pro letošní školní rok je 150,-Kč za žáka na měsíc.

Platba probíhá přes účet školy buď ve dvou splátkách

  • září – prosinec - 600,-Kč (uhradit do konce září)
  • leden – červen - 900,-Kč (uhradit do konce ledna)
  • nebo v jednorázové splátce - 1500,-Kč

Žádné jiné platby neposílejte!

Číslo účtu: 5521972/0800

U platby vždy uveďte jméno dítěte a družinové číslo, které je u žáků 2. - 4. tříd stejné jako minulý rok!