Back to top

Školní družina

Provoz školní družiny

  • ráno: 6:15 - 7:30
  • odpoledne: 11:30 - 17:00

 

Kontakt

Aktuality z jednotlivých oddělení najdete v sekci Třídy.

Oddělení 

1. oddělení - Miroslava Maturová - 2.B a 3.A

2. oddělení - Taťána Škorvánková - 1.B a 3.C

3. oddělení - Renata Straková - 1.C a 3.B

4. oddělení - Martina Ježková - 2.A a 4.tř.

5. oddělení - Michaela Pourová - 1.A a 3.A

6. oddělení - Simona Hajduková - 3.A a 3.B a 3.C a 4.tř.

 

 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

KRITERIA PŘIJETÍ DO ŠD

ZÁPISOVÝ LÍSTEK DO ŠD

 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2018/2019

 

Platba za družinu

Platba školní družiny se řídí vyhláškou Statutárního města Liberec, výše poplatku pro letošní školní rok je 150,-Kč za žáka na měsíc.

Platba probíhá přes účet školy buď ve dvou splátkách

  • září – prosinec - 600,-Kč (uhradit do konce září)
  • leden – červen - 900,-Kč (uhradit do konce ledna)
  • nebo v jednorázové splátce - 1500,-Kč

Žádné jiné platby neposílejte!

Číslo účtu: 5521972/0800

U platby vždy uveďte jméno dítěte a družinové číslo.