Back to top

Školní družina

Aktuálně:

Žáci 4. tříd budou do ŠD přijímáni až po přijetí všech zájemců z nižších ročníků, maximálně do kapacity ŠD.

Zájemci ze 4. tříd pište na holky.vychovatelky@seznam.cz

 

Provoz školní družiny

  • ráno: 6:15 - 7:30
  • odpoledne: 11:30 - 17:00

 

Kontakt

Aktuality z jednotlivých oddělení najdete v sekci Třídy.

Oddělení 

1. oddělení - Miroslava Maturová - 1. B

2. oddělení - Simona Tallerová - 1. C

3. oddělení - Renata Straková - 3. A + 3.C

4. oddělení - Martina Ježková - 1. A

5. oddělení - Ivana Luschnitzová - 2. A

6. oddělení - Jitka Zrůstová - 2. B

7. oddělení - Kateřina Čermáková Králová - 3. A + 3.B

 

 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

KRITERIA PŘIJETÍ DO ŠD

PŘIHLÁŠKA DO ŠD

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2022/2023

 

Platba za družinu

Platba školní družiny se řídí vyhláškou Statutárního města Liberec, výše poplatku pro letošní školní rok je 150,-Kč za žáka na měsíc.

Platba probíhá přes účet školy buď ve dvou splátkách

  • září – prosinec - 600,-Kč (uhradit do konce září)
  • leden – červen - 900,-Kč (uhradit do konce ledna)
  • nebo v jednorázové splátce - 1500,-Kč

Žádné jiné platby neposílejte!

Číslo účtu: 5521972/0800

U platby vždy uveďte jméno dítěte a družinové číslo, které je u žáků 2. - 4. tříd stejné jako minulý rok!