Back to top

Návštěva IQLANDIE 1.C

9. dubna jsme navštívili IQLANDII. Byl pro nás připravený program: Vesmír pro nejmenší. Děti se seznámily s těmito pojmy: Sluneční soustava, Slunce, Země, Galaxie,vznik Sluneční soustavy, pohyb Slunce po obloze, střídání dne a noci, noční obloha. Podle dotazů dětí bylo zřejmé, že je téma zaujalo. Těšíme se na příště.