Back to top

Jak mluvit s dětmi o válce?

Dění na Ukrajině stresuje nejen dospělé, ale také děti. Ty navíc často nevědí, jak s informacemi o válce naložit. A nejen rodiče, ale i pedagogové se potýkají s tím, jak o tom s dětmi mluvit. Centrum Locika proto připravilo rady, jak postupovat a čeho se vyvarovat:

Nelžete jim
Poskytněte dětem pravdivé informace, v rozsahu úměrném jejich věku.

Vytvořte vhodné podmínky pro rozhovor
Je důležité, aby se děti cítily v bezpečí a v klidu.

Dejte dětem prostor, aby mohly mluvit o svém strachu
Řekněte jim, že jste tu pro ně. Nespěchejte. Nezlehčujte a nezpochybňujte jejich pocity. Dejte dětem najevo, že chápete, že to, co se děje, je matoucí a komplikované. Řekněte jim, že pocity, které mohou zažívat, jsou normální reakcí na nenormální situaci –⁠ válku. Pomozte dětem vyjádřit své pocity například hrou, kresbou nebo formou krátké básně, povídky, příběhu…

Vyhněte se stereotypům
Vyvarujte se škodlivých stereotypů a generalizací. Ať už jsou naše pocity ohledně Ruska a Putina jakékoli, naše děti by měly vědět, že ne všichni Rusové jsou kvůli tomu špatní lidé.

Zajímejte se, co si o tom všem myslí
Snažte se naslouchat, zjistěte, co už děti ví, co slyšely a jak se o tom dozvěděly. Dejte jim najevo, že jste rádi, že s nimi o tom můžete mluvit. Podělte se o své názory a pocity ohledně konfliktu na Ukrajině. Dovolte dětem, aby vyjádřily i ony své vlastní názory a emoce. Nenechávejte v tom ani starší děti a dospívající. Bavte se s nimi o všem, co v médiích vidí a slyší.

Uznejte náročnost situace a mějte ohledy
Buďte zvlášť citliví k dětem, které mohou být válkou více zasaženy (například mají příbuzné na Ukrajině či v Rusku, rodiče v ozbrojených složkách, případně mají za sebou jiné závažné trauma).

Co ještě pomáhá?
Ukažte dětem příklady lidí a organizací, které pomáhají. Mluvte o příbězích lidí, kteří válku zažili a tuto zkušenost dobře zvládli. Společně zkuste vymyslet způsob, jak se můžete zapojit i vy. Podporujte soucit a další důležité hodnoty. Nezapomínejte pečovat i o sebe. Aktivně vyhledávejte spolu s dětmi pozitivní zážitky.

Pamatujte, že společné sdílení, vzájemná podpora, kontakt a příklady dobré praxe jsou nejlepší způsob, jak zvládnout náročné a nečekané události.