Back to top

Mgr. Martin Mikuš

Mgr. Martin Mikuš
ředitel školy
reditel@zsbroumovska.cz, 733619032

Obsah uživatele

Řemesla nejsou out - 9.AB

V rámci kriérového poradenství se žáci 9. tříd zúčastnili akce "Řemesla nejsou out" na náměstí Dr. E. Beneše.

Prezentaci zde měly tři školy: SŠ Kateřinky Liberec, SOŠ Jablonecká Liberec a SŠ hospodářská a lesnická Frýdlant.

Žáci byli svědky módní přehlídky a pak si na vlastní kůži mohli vyzkoušet řadu zajímavých oborů a prací. Reportážní fotky jsou toho důkazem.

 

SBĚR PAPÍRU - celoroční soutěž

Vážení rodiče, žáci, přátelé školy,

jako každý rok vyhlašujeme soutěž ve sběru papíru. Cena papíru na světovém trhu opět stoupá, takže vaše třídění a soutěžení přispívá nejen ke zlepšení životního prostředí, ale také může pomoci rozpočtu školy.

Sběr můžete nosit od 29.9. k šatnám u hlavnímu vchodu školy, nebo vozit přímo do firmy Kovošrot.

Zahájení školního roku + plán na září 2021

Středa 1. 9. 2021

I. stupeň – vstup vchodem 1. stupně (ze zahrady) 7:30 – 7:45     konec výuky v v 8:35h
II. stupeň – vstup hlavním vchodem 7:30 – 7:45                         konec výuky v 9:30 h

První třídy – sejdeme se u vchodu pro první stupeň (na zahradě) v 7:50 a společně pak s paní učitelkou a rodiči půjdeme v 8 hodin do tříd, kde bude krátké uvítání. Rodiče se pak přesunou do jídelny, kde bude informativní schůzka ohledně školní družiny a kroužků.

Obědy se vydávají od 11:30h.

Školní družina je tento den v provozu od 8:30 - 16:00. Žáci, kteří půjdou do družiny, musí mít písemný vzkaz podepsaný rodiči s uvedením času odchodu z družiny a zda půjde dítě samo, nebo čeká na doprovod. Přihlášku do ŠD dostanou žáci 1. 9. ve třídě a vyplněnou prosíme odevzdat do pátku 3. 9. 2021.

Čtvrtek 2. 9. 2021

Informace k provozu školy od 1.9.2021

Vážení rodiče,

níže naleznete pokyn ředitele školy k provozu školy.

Žádám vás o důkladné seznámení a respektování tohoto pokynu. Přispějete tím ke klidnému zahájení školního roku.

Děkuji.

POKYN K PROVOZU ŠKOLY

Také si můžete přečíst vyjádření MŠMT k dezinformacím ve školství.

VYJÁDŘENÍ MŠMT K DEZINFORMACÍM

Stránky