Back to top

Ohlédnutí za plesem ke 40. výročí založení školy

Základní škola Broumovská uspořádala o uplynulém víkendu ples k oslavě 40. výročí svého založení. Večer ve vratislavickém sále 101010 byl plný života a radosti. Mezi hlavními účastníky se objevili nadšení absolventi školy, současní rodiče žáků a další přátelé školy. Atmosféru večera tvořila živá hudba kapely, která přilákala všechny na taneční parket. Program byl pestrý - od vystoupení tanečního souboru žáků Tyk Tak a skupiny žáků, kteří předvedli své dovednosti v judu, přes vystoupení breakdance až po energický kankán tanečního souboru. Návštěvníci mohli nahlédnout do kroniky školy a absolventi se potkali se svými bývalými vyučujícími. Samozřejmostí byla tombola a ples vrcholil dražbou dortů, která sloužila k podpoře školy a přinesla do večera soutěživou atmosféru. Celý ples byl nejen příležitostí k oslavě minulosti, ale i k posílení komunity kolem naší školy. Velké poděkování patří všem, kteří se na organizaci plesu podíleli, i všem, kteří přišli, aby zavzpomínali a školu podpořili. Atmosféru si můžete připomenout na přiložených fotografiích.