Back to top

Ing. Petr Socha, Ph.D.

Ing. Petr Socha, Ph.D.
vyučující Inf
petr.socha@zsbroumovska.cz

Obsah uživatele

Dětský den 2024

Na školním hřišti Plátenická uspořádala ZŠ Broumovská dětský den. Žáci a žákyně druhého stupně si pro mladší děti připravili program plný aktivit, za které jejich účastníci získali body, které následně mohli u stánku vyměnit za různé ceny. Přestože akci ke konci přerušil déšť, všichni zúčastnění, od těch nejmenších až po rodiče, si jí náležitě užili, jak je vidět na přiložených reportážních fotografiích.

Pálení čarodějnic 2024

Na Základní škole Broumovská opět zavládla vesele laděná atmosféra, když se konalo tradiční pálení čarodějnic. Děti i rodiče se sešli na školním dvoře, aby společně oslavili příchod jara. S lampiony v rukou a úsměvy na tvářích se vydali na průvod zakončený opékáním buřtů. Pravidelně pořádané setkání nejen posiluje pouto mezi školou, dětmi a rodiči, ale také přináší do života celého sídliště a okolí pocit společenství.

Ohlédnutí za plesem ke 40. výročí založení školy

Základní škola Broumovská uspořádala o uplynulém víkendu ples k oslavě 40. výročí svého založení. Večer ve vratislavickém sále 101010 byl plný života a radosti. Mezi hlavními účastníky se objevili nadšení absolventi školy, současní rodiče žáků a další přátelé školy. Atmosféru večera tvořila živá hudba kapely, která přilákala všechny na taneční parket. Program byl pestrý - od vystoupení tanečního souboru žáků Tyk Tak a skupiny žáků, kteří předvedli své dovednosti v judu, přes vystoupení breakdance až po energický kankán tanečního souboru. Návštěvníci mohli nahlédnout do kroniky školy a absolventi se potkali se svými bývalými vyučujícími. Samozřejmostí byla tombola a ples vrcholil dražbou dortů, která sloužila k podpoře školy a přinesla do večera soutěživou atmosféru. Celý ples byl nejen příležitostí k oslavě minulosti, ale i k posílení komunity kolem naší školy. Velké poděkování patří všem, kteří se na organizaci plesu podíleli, i všem, kteří přišli, aby zavzpomínali a školu podpořili. Atmosféru si můžete připomenout na přiložených fotografiích.

Deváťáci programují v Pythonu

Žáci devátého ročníku, kteří navštěvují seminář z informačních technologií, se kromě školní televize věnují také programování v Pythonu. Kromě konzolových aplikací, komunikujících s uživatelem pomocí textu, vytvořili dnes žáci také své první grafické aplikace. Jejich výsledky můžete vidět na reportážních fotografiích.

Rozlučka s devátými ročníky

Rozloučení se s deváťáky na základní škole je plné emocí, radosti a nezapomenutelných okamžiků. V rámci slavnostního programu se odehrála neuvěřitelná show. Každé vystoupení je pečlivě připraveno a plné nadšení a talentu. Deváťáci se nejen těší z toho, jak se mohou ukázat svému okolí, ale také si uvědomují, že se jejich společná doba na základní škole nezadržitelně blíží ke konci. To dává každému vystoupení zvláštní atmosféru a napětí. Rozloučka s deváťáky je skutečně vzrušující a nezapomenutelnou událostí, která zanechává ve vzduchu smích, slzy a především vzpomínky na společné zážitky a přátelství, která budou trvat navždy.

Exkurze do pivovaru

V pátek 9. června jsme s žáky devátého ročníku vyrazili na exkurzi do pivovaru Konrád ve Vratislavicích. Žáci měli možnost prohlédnout si všechny části procesu výroby piva, od sladování ječmene přes kvašení až po závěrečné stáčení a balení. Celým pivovarem nás provedl jeho sládek, pan Hostaš, který žákům poutavě povyprávěl nejen o samotném výrobním procesu, ale také o dlouhé historii která se k tomuto místu váže - děkujeme!

Filipojakubská noc: průvod a opékání buřtů

Počasí nám úplně nepřálo, přesto se tradiční akce na netradičním místě nesla v příjemném duchu a pozitivní atmosféře!

Všem kouzelníkům, čarodějnicím i rodičům moc děkujeme za účast!

Stránky