Back to top

Poděkování

Vážení přátelé naší školy, chtěl bych takto veřejně poděkovat "našemu tatínkovi" z 1. třídy, který škole věnoval 3 tisíce kusů dětských chirurgických roušek. Budou použity pro žáky, jejichž roušky nevyhovují vládním nařízením. V této těžké době je takový čin velmi inspirativní. Moc děkujeme! Velmi si přeji, aby se škola brzy otevřela a my mohli roušky použít.