Back to top

První školní dny - 8.A

V úterý 1. 9. mají žáci 2 vyučovací hodiny. Ze školy odcházejí v 9. 30 hodin.

Ve středu 2. 9. proběhne fotografování tříd a třídnické práce, které skončí ve 12. 25 hodin.

V dalších dnech už bude probíhat výuka podle rozvrhu.