Back to top

školní hřiště Plátenická

Školní hřiště Plátenická bude od května otevřeno veřejnosti:

úterý a pátek vždy od 15:30 - 18:30.

Ostatní dny bude probíhat trénink sportovních oddílů.