Back to top

Stojany na kola a koloběžky

V atriu školy si nově mohou žáci zaparkovat kola a koloběžky, na kterých do školy přijedou. Přístřešek a stojany byly téměř celé financovány z rozpočtu SRPŠ. Tímto spolku rodičů děkujeme!

Stojany jsou umístěny v atriu u vstupů do šaten 1. i 2. stupně. Prostory nejsou přímo chráněny kamerovým systémem, to jsou pouze vchody do školy, kde bychom případnou krádež odhalili. Přesto doporučujeme používat vlastní zámky.

Věříme, že možnost parkování pro tyto dopravní prostředky přispěje ke zdravějšímu životnímu stylu dětí.