Back to top

Zájmové kroužky

Nabídku zájmových kroužků a možnosti přihlášení najdete zde: kroužky 2019/20

Aktuálně jednáme s rodilým mluvčím o kroužku AJ. Řešíme cenu a termín.

Dále sháníme vedoucího kroužku počítačů. Případní zájemci pište na email: reditel@zsbroumovska.cz