Back to top

Dětský den 2024

Na školním hřišti Plátenická uspořádala ZŠ Broumovská dětský den. Žáci a žákyně druhého stupně si pro mladší děti připravili program plný aktivit, za které jejich účastníci získali body, které následně mohli u stánku vyměnit za různé ceny. Přestože akci ke konci přerušil déšť, všichni zúčastnění, od těch nejmenších až po rodiče, si jí náležitě užili, jak je vidět na přiložených reportážních fotografiích.