Back to top

Reportážní fotografie - Květen ve 2.oddělení

V měsíci květnu, se s žáky vracíme pomalu ale jistě k normálnímu chodu školní družiny. Mohli jsme si tak dopřát tvoření i společné hry. Zaměřili jsme se především na vyznamné dny, jako je: Den matek, Den rodin, ale také hry, které stmelí naši skupinu.