Back to top

Družina Simona

Bc. Simona Hajduková
vychovatelka
simona.hajdukova@zsbroumovska.cz

Aktuality třídy

Vánoční setkání - 11. 12. 2018

Všichni, kdo na akci dorazili, si mohli užít: tvořivé dílny, družinový jarmark, stánky s vánočními tradicemi v cizích zemích, divadelní představení pátých tříd, bohaté občerstvení, hudební program v atriu i rozsvícení vánočního stromu. Děkujeme všem za účast a přejeme krásné Vánoce!

Reportážní fotky - ŠD 6. oddělení

Během měsíce října věnujeme většinu času pobytu venku. Stíháme ale i vyrábění a jiné aktivity. Snažíme se propojit příjemné s užitečným, a tak např. přírodní materiál sbíráme při společných procházkách v okolí naší školy a následně ho využíváme při zkoušení různých (netradičních) výtvarných technik. Aby si na své přišli všichni žáci, situujeme i zdánlivě méně zajímavé aktivity do venkovních prostor, což nám umožní třeba z vyplňování osmisměrky vytvořit akční kolektivní hru.

SBĚR PRO SOVY

Na pátek 25. 5. 2018 vyhlašujeme "Den sběru pro sovy".

Papír můžete nejen přinést do školy, ale i odvézt do sběrny. Výtěžek z pátečního sběru poté věnujeme panu sokolníkovi jako příspěvek na chov sov a dravých ptáků.

Sběr se samozřejmě počítá i do celoroční školní soutěže, která se pomalu chýlí ke konci.

Tak pilně třiďte a sbírejte!

Ohlédnutí za uplynulými měsíci roku 2017

Ohlédnutí za uplynulým rokem

V měsíci říjnu nás ve školní družině provázelo téma draků, které v listopadu vystřídala strašidla. Vyrobili jsme si hru s létajícími dráčky a také pořádné dračí marionety na školní výstavu draků. Děti mohly navštívit strašidelnou stezku a prožít nevšední zážitek, školní atrium ve tmě. Také jsme pilně vyráběli výrobky na prosincové Vánoční setkání ve škole.

Týden zvířat - ŠD

První říjnový týden byl ve znamení zvířat. V družinové hře nám kostka určila, že týden začneme zpěvem. Děti se naučily píseň Svátek zvířat, která pobavila i největší odpůrce zpěvu z řad chlapců, kteří se nakonec také zapojili. V úterý na nás čekala aktivita zvaná pantomima, kde se předváděla nejrůznější zvířata. Ve středu si mohly děti vyrobit ještěrku a také se pochlubit svými domácími mazlíčky. Někteří je měli dokonce s sebou.

Družinová hra - ŠD

Od počátku měsíce října hrajeme družinovou hru, kterou jsme si společně vyrobili a pověsili v družině. Na každý týden je připraveno 6 rozdílných aktivit v barevných obálkách a náhoda nám určuje, co budeme společně v konkrétní den dělat. Každý den si házíme barevnou kostkou, která určí obálku k otevření. My se tak dozvíme, zda budeme společně vyrábět, předvádět pantomimu, zpívat, hádat a luštit rébusy, číst si, skládat origami, skládat básničky, vymýšlet příběhy, vyprávět si vtipy, tančit, cvičit nebo dělat spoustu jiných úžasných věcí.

Dračí týden 1 - ŠD

Druhý říjnový týden byl dračí. Vytvářeli jsme sochy draků z našich těl, prohlíželi jsme si knížky o dracích, děti vymýšlely dračí jména. Některé děti draky kreslily, jiné malovaly a další vybarvovaly omalovánky s motivem draků či skládaly origami. Ve čtvrtek jsme vyráběli létající dráčky na principu hry kloboučku hop. V pátek děti většinou odpočívaly nebo dodělávaly své výtvory, protože je čekala přednáška o zvířatech kolem nás. Musím děti pochválit za projevený zájem. Všichni byli pozorní a paní přednášející zahlcovali velkým množstvím otázek.

Vzpomínky na prázdniny a poznáváme se!

V týdnu od 11.-15. září jsme vzpomínali na prázniny. Vyprávěli jsme si zážitky z prázdnin. Zkracovali jsme si dobu při čekání na obědy písničkami jako připomínku na prázdninové táboráky, nebo jsme si společně hráli. Pro děti byly připraveny kreativní omalovánky, které měly evokovat prázdniny. Děti měly na výběr, zda zvolí omalovánku nebo si nakreslí svůj vlastní obrázek.

Celý týden se také nesl v duchu poznávání se v novém kolektivu a seznamování se. Podporujeme společného ducha tvořivosti, vzájemné úcty, důvěry a pomáhání si na vzájem.

Stránky