Back to top

Schůzka budoucí první sportovní třída

Datum a čas: 
Úterý, 30. Květen 2023 - 15:00

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků, kteří mají zájem o třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Sraz na hřišti mezi naší tělocvičnou a MŠ Motýlek. Dorazte kdykoliv mezi 15 - 17 hodinou.

Děti si zacvičí, vhodně je oblečte.