Back to top

Družina Mirka

Miroslava Maturová
vedoucí vychovatelka
holky.vychovatelky@seznam.cz

Aktuality třídy

Velikonoční dílny školní družiny

Ve čtvrtek 30. 3. si mohli rodiče spolu s dětmi ze školní družiny vyrobit velikonoční dekorace.

Otevřeno bylo šest oddělení a všechna byla dětmi a rodiči naplněna na maximum.

Děkujeme vychovatelkám za organizaci a rodičům za účast a příjemnou atmosféru.

Stránky