Back to top

7. B

Ing. Dana Chlumská
třídní učitelka 7.B, vyučující M, Aj
dana_chlumska@centrum.cz

Aktuality třídy

Vánoční dílny a rozsvícení vánočního stromu

Podívejte se na fotky z vánočního setkání.

Věříme, že se vám dílničky i další aktivity líbily, a děkujeme všem návštěvníkům i pomocníkům za vytvoření příjemné vánoční atmosféry.

,,Buď toho součástí. Podporuj muziku!"

Ve čtvrtek 23. 11. proběhla na naší škole beseda týkající se autorských práv na internetu. Hovořili jsme o legálnosti a nelegálnosti úložišť, o jejich fungování i o legální možnosti poslechu hudby. Besedu vedl právník z oblasti hudebního průmyslu Mgr. Leoš Bednář a hostem byl zpěvák Thom Artway.

Za nejpřínosnější žáci považovali to, že se dozvěděli, co vše způsobuje nelegální stahování hudby, a že tím poškozují nejvíce jejich oblíbené interprety.

Besedy se zúčastnili žáci 7. - 9. ročníků.

Okresní kolo ve florbale (dívky, 6. a 7. třída)

 Dne 31. 10. 2017 jsme se zúčastnily okresního kola ve florbale. Naši školu reprezentovalo 15 dívek ze 6. a 7. tříd. Všechny hráčky bojovaly do poslední vteřiny, i když se nám nedařilo. Zejména lze pochválit Adélu Kolouškovou a Kláru Urbanovou za vynikající obranu a odvrácení mnoha střel, Stelu Rejnartovou za vytrvalost při osobní obraně a Jitku Musilovou za pěkné góly. Všem hráčkám děkujeme za reprezentaci školy!

 Celkové pořadí: 

Čj a D v 7.B

Milí sedmáci,

přeji Vám hezké prázdniny a v sobotu 28. října si zkuste vzpomenout na dějepis!

Ještě připomínám, že by měly být dopsané Vaše sešity - zejména mluvnický a dějepisný. Je mezi vámi hodně těch, kteří by si měli dát vše do pořádku - doplnit učivo, zanedbané domácí úkoly, vlepit všechny kopie a cvičení, která dostáváte!

D. Adámková

Stránky