Back to top

PÍSMENKOVÉ POHÁDKY ANEB "DO ŠKOLY I S RODIČI“

V pátek 18. 1. jsme uspořádali pro žáky prvních tříd akci, kde mohli rodičům předvést, jaká písmenka se už naučili.