Back to top

6. A

Mgr. Jakub Hříbal
třídní učitel 6.A, vyučující Ov, Nj, metodik prevence
jakub.hribal@zsbroumovska.cz

Aktuality třídy

Studentská galerie na Broumovské

Pro žáky byl ve škole vyhrazen volný prostor, který dává možnost se výtvarně a edukačně vyjádřit. Žáci zde mohou prezentovat své výtvarné umění, případně jiné další projekty, které vytvoří ať už v hodinách, nebo ve volném čase.

Jako první zde vystavují zástupci estetického semináře se svojí tvorbou - ČERNÁ A BÍLÁ a pak společně zástupci přírodopisného a estetického semináře s výstavou SLUNEČNÍ SOUSTAVA.

 

Návštěva v domově pro seniory

V pondělí 4. 11. přes 20 našich žáků zorganizovalo herní odpoledne pro seniory v Domově důchodců ve Vratislavicích. Hrálo se Člověče, nezlob se! a kuželky. Nakonec rozdali žáci všem přítomným drobné občerstvení a dárky na památku.

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili.

Prohlédněte si reportážní fotografie. 

Marionety - 6.A

V rámci pracovních činností si žáci vyzkoušeli vyrobit svoji vlastní loutku. Za výkon a fantazii některých žáků by se nemusel stydět kdejaký loutkoherec či výtvarník. Všem se loutky velmi podařily. Někteří budou svá díla dokončovat až po prázdninách, ale už teď se těšíme na jejich výtvory. Zde malá ochutnávka.

Třídnická snídaně

V pátek se žáci 6. A opět sešli v brzkých ranních hodinách, aby společně posnídali a popovídali si nad tématy, která jsou pro třídu aktuální. Tentokrát jsme se sešli v krásném počtu 23 žáků. Zároveň děkujeme všem maminkám a tatínkům, kteří nám na první i druhou snídani napekli. 

Stránky