Back to top

Online výuka dopravní výchovy

Vážení rodiče, níže najdete odkaz na online aplikaci, kterou vřele doporučuji k výuce i opakování dopravní výchovy.

Online aplikaci pro žáky základních škol připravil Tým silniční bezpečnosti s BESIPem, Asociací Záchranný kruh, portálem Bezpečné cesty a za přispění Libereckého kraje. V této aplikaci mohou žáci ověřovat své znalosti z oblasti dopravní výchovy.

Právě tato aplikace může pomoci pedagogům, rodičům i dětem. Žáci mají zavřené nejen školy, ale také dopravní hřiště, díky nimž se seznamují se základy bezpečného a správného pohybu v silničním provozu. I tento důvod přispěl ke vzniku této aplikace.

https://testy.dopravnivychova.cz/