Back to top

8. A

Mgr. Klára Zrůstová
třídní učitelka 8.A, vyučující Př, D, Tv
klara.zrustova@zsbroumovska.cz

Aktuality třídy

Upozornění - zájezd Anglie

Žádáme účastníky zájezdu do Anglie (a jejich rodiče), aby se neprodleně zaregistrovali do systému cestovní kanceláře - podklady k tomu potřebné žáci obdrželi. Teprve po registraci je žák na zájezd přihlášen a získá podklady k platbě. Závazný termín pro zaplacení první zálohy je již v pátek 24.1. V případě, že žáci nebudou přihlášeni a nezaplatí zálohu včas, bude zájezd zrušen. Děkujeme.

Vánoční šachový turnaj pro děti a mládež 2019

V sobotu 21. 12. 2019 se uskutečnil na naší základní škole vánoční šachový turnaj. Turnaj pořádala ZŠ ve spolupráci s šachovým oddílem TJ Desko Liberec. Letos si přijelo zahrát celkem 87 šachistů. Turnaj měl i zahraniční účast v podobě 14 hráčů z Polska. Šachové souboje probíhaly podle výkonnosti šachistů ve čtyřech ligách. Děti z Broumovské na medaile nakonec nedosáhly. V mezinárodní konkurenci obsadily několik šestých míst, sedmé místo, osmé místo a další.

Blahopřejeme, šachu zdar a příští rok na viděnou!

Exkurze Praha - 8.A

V době adventu absolvovali žáci 8. A také exkurzi do Prahy. Navštívili Planetárium, kde zhlédli program o lidském oku, pak Národní muzeum s programem Pantheon. Užili si také drobné předvánoční nákupy. Reportážní fotky ukazují, jak byl celý den náročný, ale zároveň skvělý. 

Setkání žákovských parlamentů

V pátek 6. 12. se 11 žáků našeho žákovského parlamentu zúčastnilo inspirativního setkání na Krajském úřadu. Toto setkání bylo „BURZOU NÁPADŮ“ zaměřenou na sdílení zkušeností s pořádáním zajímavých projektů a akcí žákovských parlamentů na našich školách. Celkem se setkání účastnilo 10 škol z Liberce a okolí. Jednotliví účastníci z řad žáků zde představili, jak funguje žákovský parlament na jiných školách, a inspirovali naše žáky velkým množstvím nápadů.

Prohlédněte si reportážní fotografie a fanděte v činnosti našemu školnímu parlamentu.

Olympiáda v českém jazyce a dějepisná olympiáda

V listopadu se uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce (za účasti 11 žáků) a dějepisné olympiády (za účasti 15 žáků). Mateřský jazyk nejlépe ovládá Michal z 9. B, druhá v pořadí se umístila Kateřina z 9. B, o pomyslnou bronzovou medaili se dělí Beáta z 8. B a Míra z 9. B. 

Tématem letošní dějepisné olympiády bylo "Dlouhé století se loučí (1880 - 1920)". Nejvíce bodů získal opět Michal (9. B), na 2. místě skončila Adéla z téže třídy, na 3. a 4. místě se umístili se shodným počtem bodů znovu Beáta a Míra.

Technicko-medicínský workshop TUL

Ve středu 4. 12. se žáci z 8. A zúčastnili technicko-medicínského workshopu na Technické univerzitě v Liberci. Program byl zaměřen přírodovědně, na propojení medicíny, biologie a techniky a týkal se srdce. Žáci se během dopoledne dozvěděli mnoho o srdci jako orgánu, vyzkoušeli si prakticky první pomoc a nakonec si za pomoci vysokoškolských studentů vyzkoušeli práci biomedicínského technika, když na počítači naprogramovali činnost srdce a vytvořili tak křivku, jakou můžeme vidět na EKG.

Můžete si prohlédnout reportážní fotky z akce.

 

Vánoční čas v domově důchodců

Během prvního adventního pondělí jsme s žáky ze školního parlamentu zorganizovali vánoční návštěvu domova důchodců, abychom tak písničkami a pohádkami zahájili příjemně předvánoční čas. Žáci z 6. B secvičili pásmo koled, tři vybraní žáci z prvního stupně zahráli koledy na flétničku. Ostatní se podíleli čtením pohádek. Měli jsme připraveno i spoustu cukroví a dárečků, které jsme po programu rozdali.

Moc děkujeme všem žákům za zapojení do této akce. Zároveň děkujeme všem rodičům, kteří na dálku pomáhali, a v neposlední řadě vyučujícím za trpělivost a pomoc s přípravou.

Pěkný advent a příjemné chvíle u reportážních fotek.

K. Zrůstová

Florbal - 8. - 9.třídy chlapci

Ve čtvrtek 14. 11. se uskutečnilo základní kolo florbalového poháru, které se odehrálo v hale míčových sportů u Home Credit Areny.

Naši reprezentanti zakončili turnaj s bilancí jedné výhry, jedné remízy a jedné porážky, a to jim stačilo na 2. místo ze čtyř škol.

Z vítězství se radovali žáci ZŠ Český Dub, kteří tak zároveň postoupili do další fáze poháru.

Všem našim chlapcům děkuji za účast a dobrou reprezentaci školy!

 

Oslava 17. listopadu

Hned první pondělí po 17. listopadu uspořádal školní parlament připomínkovou akci k tomuto významnému jubileu. Vše začalo poslechem písně Modlitba pro Martu ve školním rozhlasu, následovalo krátké informační okénko o 17. listopadu a vše bylo zakončeno společným setkáním ve školní tělocvičně, kde si všichni z 5. až 9. tříd zacinkali klíči.

Děkuji všem, že si připomněli 30 let svobody a také zástupcům školního parlamentu, kteří se v této akci nemálo přičinili. 

K. Zrůstová

Stránky