Back to top

Absolventi A 2018

Mgr. Zuzana Jedličková
vyučující Aj
zuzana.jedlickova@zsbroumovska.cz

Aktuality třídy

Redakční rada - únor

Během února bude redakční rada probíhat následovně:

Pondělí 5. 2. od 13:45 - dokončování článků, zábavná část časopisu

Pondělí 12. 2. od 13:45 - grafická úprava textů, editace časopisu, korektura

Pondělí 19. 2. od 13:45 - oprava korektury, příprava na tisk a distribuci, oslava dalšího čísla :)  

Výsledky školního kola olympiády v anglickém jazyce - 8.-9. ročník

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce pro žáky osmých a devátých tříd se konalo ve dnech 22. a 29. ledna 2018. Prvního kola (poslechového testu PET) se zúčastnilo 24 žáků, z toho čtyři postoupili do druhého kola. Zde soutěžili v mluveném projevu, který byl zaměřen na témata z běžného života a znalosti reálií anglicky mluvících zemí.
Vítězem se stal David Škoda, na druhém místě se umístila Jessica Fantová a třetí místo obsadili Kateřina Fejglová a Michal Paluba. Výše jmenovaní navštěvují devátý ročník. Všem ostatním soutěžícím děkujeme za účast.

Olympiáda v německém jazyce

Olympiády se zúčastnilo 11 žáků od 7. až 9. třídy. Konkurence byla veliká. Rozhodování těžké.

1. místo: Marija Matčkaljan - 8. A (postup do OK)

2. místo: Kateřina Jersáková - 9. A (postup do OK)

3. místo: Lukáš Veselý - 9. B (postup do OK)

3. místo: Eliška Bernkopfová - 8. A

Ostatním děkujeme za účast a těšíme se na další ročník.

Vítězové biologické olympiády

Dnes byly vyhlášeny výsledky BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY. Výherkyněmi se staly KRISTÝNA TRNKOVÁ z 9. B a JITKA MUSILOVÁ z 6. B. 

Všem děkuji za účast a gratuluji k úspěšným výsledkům. 

 

K. Zrůstová

Vánoční redakčí rada

Dneska proběhla poslední rada v tomto roce. Mladí redaktoři si ji zpříjemnili cukrovím a růzmýni aktivitami. Každý redaktor byl následně odměněn za dosavadní práci malým dárečkem a už se společně těšíme na další číslo, které výjde v únoru. I vy se máte na co těšit. 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2018!

Redakční rada Broumáci

PS: Klikni na obrázek :)

Studijní text biologické olympiády

Všichni, kteří máte zájem o biologickou olympiádu, si můžete stáhnout přípravný studijní materiál na tomto odkazu: 

 

https://biologickaolympiada.czu.cz/cs/r-11830-aktualni-rocnik/r-12159-st...

 

Dokument se jmenuje Studijní text 52. ročníku BiO pro kategorie C a D - Pohyb

Stránky