Back to top

Mgr. Jakub Hříbal

Mgr. Jakub Hříbal
třídní učitel 6.A, vyučující Ov, Nj, metodik prevence
jakub.hribal@zsbroumovska.cz

Obsah uživatele

Třídnická snídaně

V pátek se žáci 6. A opět sešli v brzkých ranních hodinách, aby společně posnídali a popovídali si nad tématy, která jsou pro třídu aktuální. Tentokrát jsme se sešli v krásném počtu 23 žáků. Zároveň děkujeme všem maminkám a tatínkům, kteří nám na první i druhou snídani napekli. 

Marionety - 6.A

V rámci pracovních činností si žáci vyzkoušeli vyrobit svoji vlastní loutku. Za výkon a fantazii některých žáků by se nemusel stydět kdejaký loutkoherec či výtvarník. Všem se loutky velmi podařily. Někteří budou svá díla dokončovat až po prázdninách, ale už teď se těšíme na jejich výtvory. Zde malá ochutnávka.

Preventivní program "Cesta k toleranci" - 8.B

Datum a čas: 
Pátek, 4. Říjen 2019 - 11:40

Program primární prevence, který má za cíl žákům přiblížit danou tematiku jiným způsobem, než je klasická výuka. Žáci budou mít možnost vyzkoušet si různé zážitkové techniky v praxi. Prostor bude i pro dotazy, které děti během aktivit napadnou. Preventivní program je veden lektorkami organizace ADVAITA.

Preventivní program "Partnerské vztahy" - 9.B

Datum a čas: 
Čtvrtek, 14. Listopad 2019 - 10:45

Program primární prevence, který má za cíl žákům přiblížit danou tématiku jiným způsobem, než je klasická výuka. Žáci budou mít možnost vyzkoušet si různé zážitkové techniky v praxi. Prostor bude i pro dotazy, které děti během aktivit napadnou. Preventivní program je veden lektorkami organizace ADVAITA.

Preventivní program "Nebezpečí sekt" - 9.A

Datum a čas: 
Čtvrtek, 10. Říjen 2019 - 10:45

Program primární prevence, který má za cíl žákům přiblížit danou tematiku jiným způsobem, než je klasická výuka. Žáci budou mít možnost vyzkoušet si různé zážitkové techniky v praxi. Prostor bude i pro dotazy, které děti během aktivit napadnou. Preventivní program je veden lektorkami organizace ADVAITA.

Stránky