Back to top

Mgr. Jakub Hříbal

Mgr. Jakub Hříbal
třídní učitel 9.B, vyučující Ov, Nj, metodik prevence
jakub.hribal@zsbroumovska.cz

Obsah uživatele

Školní časopis roku 2019

Redakční rada naší školy se v pátek zúčastnila dalšího ročníku soutěže Školní časopis roku, která již tradičně probíhá v Praze. Kromě samotného vyhlášení se žáci zúčastnili i seminářů a workshopů, které je obohatily a ukázaly jim další cestu směřování našeho časopisu. V závěru setkání proběhlo samotné vyhlášení, odkud jsme si odnesli krásné 4. místo. Hrdě tedy můžeme říct, že náš časopis je čtvrtým nejlepším v Libereckém kraji! 

 

Geologická výstava v Praze - Reportážní foto

V pátek 26. 4. navštívily deváté třídy výstavu v pražském geologickém ústavu. Žáci si vyzkoušeli, jak rozpoznat zvětralou horninu, vodivost tekutin v půdě, propustnost jednotlivých vrstev a vytvořili si model trilobita. Po exkurzi jsme se vydali na krátkou procházku centrem Prahy a celý výlet jsme zakončili na náměstí Republiky.

Setkání redakcí školních časopisů

Dnes proběhlo historicky první setkání redakčních rad školních časopisů Libereckého kraje a samozřejmě ani my jsme tam chybět nemohli. Společně s panem učitelem se na ZŠ Lesní vypravili další 4 redaktoři, aby načerpali nové nápady a inspirovali druhé, což se jim určitě povedlo. 

Preventivní program "(NE)bezpečný internet"

Datum a čas: 
Pátek, 15. Březen 2019 - 10:45

Program primární prevence, který má za cíl žákům přiblížit danou tématiku jiným způsobem, než je klasická výuka. Žáci budou mít možnost vyzkoušet si různé zážitkové techniky v praxi a prostor pro dotazy, které je během aktivit napadnou. Preventivní program je veden lektorkami organizace ADVAITA. 

Preventivní program "Nevytahuju se, rostu"

Datum a čas: 
Čtvrtek, 14. Březen 2019 - 10:45

Program primární prevence, který má za cíl žákům přiblížit danou tématiku jiným způsobem, než je klasická výuka. Žáci budou mít možnost vyzkoušet si různé zážitkové techniky v praxi a prostor pro dotazy, které je během aktivit napadnou. Preventivní program je veden lektorkami organizace ADVAITA. 

Preventivní program "Počítač, dobrý sluha, nehodný pán" - 7.A

Datum a čas: 
Čtvrtek, 28. Únor 2019 - 10:45

Z důvodu nemoci přesunuto na jiný den

Program primární prevence, který má za cíl žákům přiblížit danou tematiku jiným způsobem, než znají z klasické výuky. Žáci budou mít možnost vyzkoušet si různé zážitkové techniky v praxi. Prostor bude také pro dotazy, které děti během aktivit napadnou. Preventivní program je veden lektorkami organizace ADVAITA. 

Preventivní program "Počítač, dobrý sluha, nehodný pán" - 7.B

Datum a čas: 
Pátek, 1. Březen 2019 - 10:45

Program primární prevence, který má za cíl žákům přiblížit danou tematiku jiným způsobem, než znají z klasické výuky. Žáci budou mít možnost vyzkoušet si různé zážitkové techniky v praxi. Prostor bude také pro dotazy, které děti během aktivit napadnou. Preventivní program je veden lektorkami organizace ADVAITA. 

Stránky