Back to top

Mgr. Jakub Hříbal

Mgr. Jakub Hříbal
třídní učitel 7.A, vyučující Ov, Nj, metodik prevence
jakub.hribal@zsbroumovska.cz

Obsah uživatele

Sešity na šk. rok 2020/2021 - 6.A

Do sedmého ročníku je třeba pořídit následující sešity:

M - 460, 460, 560, 560 a na začátku nového šk. roku se bude vybírat 150 Kč na pracovní sešity

Čj - 544, 524, 524

D - pokračujeme ve starém sešitě (popř. nový, stejný jako letos)

F - 565

Př - pokračujeme ve starém sešitě (popř. nový, stejný jako letos)

Ov - pokračujeme ve starém sešitě (popř. 564)

Aj – 564 - paní učitelka Pochobradská / 564, 544 – paní učitelka Jedličková

Nj + Fj - 564, 524

Z - 460

Inf - pokračujeme ve starém sešitě

Sluneční soustava, iQLANDIA - 6.A

Datum a čas: 
Čtvrtek, 23. Duben 2020 - 8:00

Žáci si osvojí vznik Sluneční soustavy a planet, velikosti planet a hvězd, představu vzdáleností ve vesmíru, pohyb hvězd po obloze, základní orientaci na noční obloze, souhvězdí, globální oteplování, přírodní procesy na Zemi. (modul probíhá v Planetáriu a v expozici)

Sraz všech žáků je v 7:45 před iQLANDIÍ. Zpět půjdeme pěšky (dle počasí).

 

Preventivní program "Kde končí legrace" - 6.B

Datum a čas: 
Čtvrtek, 23. Duben 2020 - 10:45

Program primární prevence, který má za cíl žákům přiblížit danou tematiku jiným způsobem, než je klasická výuka. Žáci budou mít možnost vyzkoušet si různé zážitkové techniky v praxi. Prostor bude i pro dotazy, které je během aktivit napadnou. Preventivní program je veden lektorkami organizace ADVAITA.

Preventivní program "(Ne)bezpečný internet" - 8.B

Datum a čas: 
Pátek, 20. Březen 2020 - 10:45

Program bude přesunut.

Program primární prevence, který má za cíl žákům přiblížit danou tematiku jiným způsobem, než je klasická výuka. Žáci budou mít možnost vyzkoušet si různé zážitkové techniky v praxi. Prostor bude i pro dotazy, které je během aktivit napadnou. Preventivní program je veden lektorkami organizace ADVAITA.

Stránky