Back to top

Listopad 2018

Přebor škol v šachu 2018

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 jsme se zúčastnili přeboru škol v šachu čtyřčlenných družstev. Naše základní škola měla obsazeny obě žákovské kategorie. Družstvo mladších žáků se umístilo na nepostupovém 4. místě. Družstvo starších žáků obsadilo 2. místo a postupuje do krajského finále !!! Děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a šachu zdar! 

Dubák 2018

Ve středu 21. 11. se naše dvě žákyně zúčastnily velké přírodovědné soutěže sedmáků Libereckého kraje, Dubák přírodovědec, letos na téma Ptáci lesů, vod, luk, polí a měst.

Celkem se účastnilo 33 žáků. Všichni prokázali velké znalosti o životě jednotlivých ptačích druhů, poznávali jednotlivé ptačí druhy nejen podle vzhledu, ale i podle peříček a podle hlasů.

Gratulovat můžeme Markétě ze 7. A, která obsadila 22. místo a Anetě ze 7. B, za 30. místo.

Děkujeme za účast!

PŘÍSPĚVEK SRPŠ

Na schůzi třídních důvěrníků byla odhlasována výše příspěvku pro školní rok 2018/19.

Činí 300,-Kč za jedno dítě a 200,-Kč za každého dalšího sourozence.

Číslo účtu SRPŠ je 2501064343/2010.

Variabilní symbol mají žáci uveden v žákovských knížkách. Jedná se o sedmimístné číslo (rok nástupu + evidenční číslo žáka). Budeme rádi, když do poznámek k platbě uvedete jméno dítěte.

Stránky