Back to top

Hlavní aktuality

 

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

i přes nepříznivou epidemickou situaci se vedení školy spolu s třídními důvěrníky SRPŠ rozhodlo, že se třídní schůzky budou konat prezenční formou ve škole.

Prosíme všechny rodiče, aby při vstupu do školy splňovali všechna pravidla nařízená Ministerstvem zdravotnictví a po celou dobu jednání měli nasazenou ochranu dýchacích cest.

Třídní schůzky jsou plánovány běžnou formou, tedy ...

SBĚR PAPÍRU - celoroční soutěž

Vážení rodiče, žáci, přátelé školy,

jako každý rok vyhlašujeme soutěž ve sběru papíru. Cena papíru na světovém trhu opět stoupá, takže vaše třídění a soutěžení přispívá nejen ke zlepšení životního prostředí, ale také může pomoci rozpočtu školy.

Sběr můžete nosit od 29.9. k šatnám u hlavního vchodu školy, nebo vozit přímo do firmy Kovošrot.

Zahájení školního roku + plán na září 2021

Středa 1. 9. 2021

I. stupeň – vstup vchodem 1. stupně (ze zahrady) 7:30 – 7:45     konec výuky v v 8:35h
II. stupeň – vstup hlavním vchodem 7:30 – 7:45                         konec výuky v 9:30 h

První třídy – sejdeme se u vchodu pro první stupeň (na zahradě) v 7:50 a společně pak s paní učitelkou a rodiči půjdeme v 8 hodin do tříd, kde bude krátké uvítání. Rodiče se pak přesunou do jídelny, kde bude informativní schůzka ohledně školní družiny a kroužků.

Obědy se vydávají od 11:30h.

Školní družina je tento den v provozu od 8:30 - 16:00. Žáci, kteří půjdou do družiny, musí mít písemný vzkaz podepsaný rodiči s uvedením času odchodu z družiny a zda půjde dítě samo, nebo čeká na doprovod. Přihlášku do ŠD dostanou žáci 1. 9. ve třídě a vyplněnou prosíme odevzdat do pátku 3. 9. 2021.

Čtvrtek 2. 9. 2021

Stránky

Přihlásit se k odběru Základní škola Broumovská, Liberec RSS