Back to top

Hlavní aktuality

 

PLÁN PRVNÍCH DNÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Ve čtvrtek 1. 9. začíná nový školní rok.

Žáci 1. stupně budou ve škole jednu vyučovací hodinu (do 8:35). Poté odchod domů, nebo do školní družiny.

ŠD v provozu tento den od 8:35 do 16:00! Žáci, kteří půjdou do družiny, musí mít písemný vzkaz podepsaný rodiči s uvedením času odchodu z družiny a zda půjde dítě samo, nebo s doprovodem. Přihlášku do družiny dostanou žáci 1. 9. ve třídě, vyplněnou odevzdat nejpozději v pondělí 5. 9. 2022!!

Žáci druhého stupně budou 1. 9. ve škole dvě vyučovací hodiny (do 9:30).

V pátek 2. 9. končí první stupeň v 11:30, druhý stupeň ve 12:30. První třídy končí výuku v 9:30, poté mohou jít žáci domů, nebo do školní družiny.

Od pondělí 5. 9. se učí všichni dle řádného rozvrhu.

PLATBA STRAVNÉ 2022/23

Nové stravné na měsíc září zaplaťte bankovním převodem do 20. 8. 2022 (zálohová platba).

Účet školy určený pouze pro platbu stravného: 6007502/0800 , variabilní symbol vám zůstává stejný.

Pokud to nestihnete, budete si muset obědy na září koupit hotově v kanceláři školní jídelny. V týdnu od 22.8.2022 bude otevřeno od 7:30 - 14:00. Nebo jindy po předchozí domluvě (733619034). Vstup vchodem od školky (přes rampu).

Platné ceny stravného na měsíc:

TVOŘÍME LIBEREC

Vážení rodiče,

pomozte nám vylepšit naše sídliště a hlasujte v participativním rozpočtu města Liberec pro rekonstrukci našeho náměstí.

První etapa se právě realizuje, tak pojďme honem do druhé!!

Zároveň můžete hlasovat pro obnovu tenisových hurtů mezi ulicemi Sametová a Andělčina.

Hlasovat můžete na tomto odkazu: tvoříme Liberec

Jedná se o projekty č. 4 a 18.

Děkujeme!

Stránky

Přihlásit se k odběru Základní škola Broumovská, Liberec RSS