Back to top

Hlavní aktuality

 

NOŠENÍ ROUŠEK

Na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se od zítra (10. 9. 2020) zavádí povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách. Týká se samozřejmě i školy. Děti budou vstupovat do budovy se zakrytými ústy a nosem. Roušku mohou odložit pouze ve třídě. Jinak budeme roušky nosit ve všech společných prostorách (chodby, sociální zařízení, šatny,...). Používání roušek je povinné i v prostorách jídelny (mimo dobu konzumace vlastního jídla). Každý žák bude vybaven dvěma rouškami a sáčkem na odkládání.

Organizace prvního týdne

úterý 1.9.2020

První třídy - sejdeme se před školou u vchodu pro první stupeň (na zahradě) a společně pak s paní učitelkou a rodiči půjdeme v 7:55h do tříd, kde bude krátké uvítání. Rodiče se pak přesunou do jídelny, kde bude informativní schůzka ohledně školní družiny a kroužků. Zdvořile žádáme rodiče, aby měli roušky.

Prosíme rodiče o zvážení počtu dospělých, kteří budou doprovázet prvňáčka v jeho první den školy. Maximální počet jsou dvě dospělé osoby.

I. stupeň - konec v 8:35h

II. stupeň - konec v 9:30 h 

Obědy se vydávají od 11:30h.

Školní družina je tento den v provozu od 8:30 - 16:00. Žáci, kteří půjdou do družiny, musí mít písemný vzkaz podepsaný rodiči s uvedením času odchodu z družiny a zda půjde dítě samo, nebo čeká na doprovod. Přihlášku do ŠD dostanou žáci 1.9. ve třídě a vyplněou prosíme odevzdat do čtvrtka 3.9.2020.

Zahájení nového školního roku.

Vážení rodiče, vážení žáci,

zanedlouho začne nový školní rok 2020/21. Doufáme, že bude lepší a klidnější než ten předchozí. MŠMT vydalo manuál, který slouží jako pomůcka při organizaci výuky a pro zajištění bezpečnosti žáků ve škole s ohledem na COVID 19. Připravujeme vš k hladkému zahájení nového školního roku.

Podrobné informace o prvním dnu a o organizaci prvního týdne ve škole zde vyvěsíme ve čtvrtek 27. 8. 2020.

 

provoz kanceláře školní jídelny

Provoz kanceláře školní jídelny je od pondělí 24. 8. celý týden vždy od 7:30 - 14:00.

Vstup od mateřské školky přes rampu.

Přeplatky v hotovisti z minulého šk. roku je nutné vyzvednout osobně. Není možné je automaticky převést na další rok.

V tomto čase můžete aktivovat nové žáky a platit v hotovosti obědy na září 2020.

 

Stránky

Přihlásit se k odběru Základní škola Broumovská, Liberec RSS